• Kiến An, Hải Phòng
  • 29/09/2020

TỔNG QUAN

Hits: 69041Thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam; Trường được …