• Kiến An, Hải Phòng
  • 23/01/2020

Sứ mạng

Hits: 64831Sứ mạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có sứ mạng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, …