Lịch thi

Lịch thi Học kỳ II năm học 2021-2022 – Kỳ thi chính 01, số 199 ngày 03/6/2022

Thời gian: Từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 27/6/2022

Địa điểm: tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2.

Xem/Tải file Lịch thi Học kỳ II năm học 2021-2022 – Kỳ thi chính 01 số 199 ngày 03/6/2022

Lịch thi Học kỳ I năm học 2021-2022 – Kỳ thi phụ 01, số 195 ngày 24/5/2022

Thời gian: Từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 06/6/2022

Địa điểm: tại Cơ sở 1.

Xem/Tải file Lịch thi Học kỳ I năm học 2021-2022 – Kỳ thi phụ 01 số 195 ngày 24/5/2022

Lịch thi Học kỳ I năm học 2021-2022 – Kỳ thi chính 01, số 472 ngày 07/12/2021

Thời gian: Từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 07/1/2022

Địa điểm: tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2.

Xem/Tải file Lịch thi Học kỳ I năm học 2021-2022 – Kỳ thi chính 01 số 472 ngày 07/12/2021

Loading