LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP – Đợt xét tốt nghiệp ngày 20/9/2022

Một hình ảnh tại buổi Lễ.

Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2022, tại Hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 20 học viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp trong đợt xét tốt nghiệp ngày 20/9/2022.

Có 17 sinh viên cao đẳng và 03 học viên, học sinh trung cấp đã được nhận bằng tốt nghiệp đợt này, gồm 01 sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin khóa học 2018-2021; 08 sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin khóa học 2019-2022; 07 sinh viên cao đẳng ngành Kế toán khóa học 2019-2022 và 03 học sinh trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp khóa học 2020-2022.

Loading