• Kiến An, Hải Phòng
  • 11/04/2021

TỔNG QUAN

Hits: 83548Thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam; Trường được …