• Kiến An, Hải Phòng
  • 11/04/2021

Sứ mạng

Hits: 141012Sứ mạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có sứ mạng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, …