• Kiến An, Hải Phòng
  • 11/04/2021
2019/07/27 3:26:13 PM

Hits: 36780

Thứ Tư, ngày 03/7/2019, tại Hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Trao học bổng, biểu dương, khen thưởng học viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019.

Lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt, giảng viên, giáo viên và học viên, học sinh, sinh viên nhà trường đã đến dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, 06 học viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện Học kỳ I, năm học 2018 – 2019 đã được nhận học bổng với tổng số tiền là 25.600.000 đồng (Hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn), gồm:

04 sinh viên cao đẳng đạt học bổng loại Giỏi;

01 sinh viên cao đẳng đạt học bổng loại Khá;

01 học sinh trung cấp đạt học bổng loại Khá.

Việc xét, cấp học bổng theo học kỳ đối với học viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy được thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014) và các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008).

Giá trị học bổng được nhận bằng tiền mặt theo quy định của Nhà trường là:

– Học bổng loại Xuất sắc trị giá bằng 2 lần học phí của học kỳ;

– Học bổng loại Giỏi trị giá bằng 1,5 lần học phí của học kỳ;

– Học bổng loại Khá trị giá bằng học phí của học kỳ.

Cũng tại Hội nghị này, 13 học viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện Học kỳ I, năm học 2018 – 2019 đã được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen và tiền thưởng với tổng số tiền là 5.120.000 đồng (Năm triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn), gồm:

05 sinh viên cao đẳng đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi”;

04 sinh viên cao đẳng đạt danh hiệu “Sinh viên Khá”;

02 học sinh trung cấp đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi”;

02 học sinh trung cấp đạt danh hiệu “Học sinh Khá”.

Việc xét khen thưởng theo học kỳ nhằm khuyến khích học tập, rèn luyện đối với học viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy được thực hiện theo các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và chi từ nguồn kinh phí tự chủ của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (ngoài cùng bên trái) và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Long (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với HSSV được nhận học bổng.
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (ngoài cùng bên trái) và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Long (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với HSSV được khen thưởng.

Author

dongtothanh@hpcc.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *