• Đăng ký

DANH SÁCH THÍ SINH VÀ PHÒNG THI

TẠI HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG

Kỳ thi ngày 14 – 16/7/2014 (Đợt III theo quy định của Bộ GD&ĐT) 

Địa điểm thi: Số 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng.

ĐT: 031 3677 734; 3735 130.

>> Nhấn vào đây để xem bản đồ dẫn đường.

 

GHI CHÚ: Các trường hợp Thí sinh không nhận được “Giấy báo dự thi” sẽ được Hội đồng Tuyển sinh nhà trường cấp lại vào sáng ngày 14/7/2014 tại Phòng thi.

Liên hệ qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng thi

Số báo danh

Họ, đệm

Tên

Ngày sinh

Giới

Khối thi

Ngành học

Điện thoại liên hệ

0001

D03.A.0002

Trần Văn

An

23/05/1996

Nam

A

C510301

01695713706

0001

D03.A.0001

Trần Văn

An

12/07/1996

Nam

A

C510301

01667828869

0001

D03.A.0003

Hoàng Ngọc

Anh

12/10/1996

Nam

A

C480201

 

0001

D03.A.0004

Khổng Thị

Bích

03/09/1996

Nữ

A

C340301

0967058810

0001

D03.A.0005

Nguyễn Trọng An

Bình

15/12/1996

Nam

A

C340301

0935075886

0001

D03.A.0007

Hoàng Thị

Châm

27/12/1996

Nữ

A

C340301

01665690497

0001

D03.A.0006

Đồng Xuân

Chanh

09/07/1993

Nam

A

   

0001

D03.A.0008

Nguyễn Văn

Chín

26/07/1996

Nam

A

C510201

01676479534

0001

D03.A.0170

Phan Quang

Chính

15/05/1996

Nam

A

C480201

 

0001

D03.A.0009

Đàm Thị

Cúc

23/01/1996

Nữ

A

C340103

 

0001

D03.A.0010

Đỗ Văn

Cường

12/11/1996

Nam

A

C510301

 

0001

D03.A.0011

Bùi Văn

Dân

15/02/1996

Nam

A

C510301

01636050771

0001

D03.A.0016

Vũ Quốc

Đạt

01/01/1996

Nam

A

C510301

0912363052

0001

D03.A.0168

Đinh Văn

Đạt

05/04/1995

Nam

A

C340301

 

0001

D03.A.0018

Vũ Anh

Đức

28/11/1996

Nam

A

C340201

01645198799

0001

D03.A.0017

Phạm Trung

Đức

26/04/1996

Nam

A

C480201

0162796000

0001

D03.A.0173

Trần Văn

Đức

22/02/1996

Nam

A

C510301

 

0001

D03.A.0012

Nguyễn Thị

Dung

02/09/1996

Nữ

A

C340301

01633620996

0001

D03.A.0014

Vũ Đắc

Dũng

03/09/1996

Nam

A

C340101

0986351260

0001

D03.A.0015

Phạm Trọng

Dương

19/06/1996

Nam

A

C620116

01288246118

0001

D03.A.0013

Vũ Thành

Duy

19/02/1996

Nam

A

C480201

01698798893

0001

D03.A.0019

Vũ Thị Thu

08/03/1996

Nữ

A

C340301

01677250068

0001

D03.A.0020

Giang Hồng

Hải

23/11/1996

Nam

A

C510301

0936070277

0001

D03.A.0021

Nguyễn Thị

Hằng

06/05/1994

Nữ

A

   

0001

D03.A.0024

Nguyễn Minh

Hiền

17/04/1996

Nữ

A

C340301

 

0001

D03.A.0023

Nguyễn Thị

Hiển

10/04/1996

Nữ

A

C340301

01263305079

0001

D03.A.0022

Phạm Quang

Hiếu

28/09/1996

Nam

A

C340101

0313833674

0001

D03.A.0025

Nguyễn Đình

Hoàn

24/04/1993

Nam

A

   

0001

D03.A.0026

Bùi Thị

Huệ

12/05/1996

Nữ

A

C340301

01669396306

0001

D03.A.0032

Đỗ Mạnh

Hùng

17/06/1996

Nam

A

C340301

 

0001

D03.A.0029

Nguyễn Đình

Huy

21/07/1996

Nam

A

C510301

01686135059

0001

D03.A.0028

Nguyễn Quang

Huy

26/05/1992

Nam

A

   

0001

D03.A.0027

Phạm Quang

Huy

13/12/1993

Nam

A

   

0001

D03.A.0031

Lê Thị

Huyền

22/02/1996

Nữ

A

C340301

 

0001

D03.A.0030

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

15/11/1996

Nữ

A

C340103

01282070097

0001

D03.A.0033

Trần Ngọc

Khanh

28/06/1996

Nam

A

C510301

01202294250

0001

D03.A.0174

Bùi Duy

Khánh

04/08/1996

Nam

A

C340301

 

0002

D03.A.0034

Nguyễn Thị

Kiều

15/03/1996

Nữ

A

C340301

01658213558

0002

D03.A.0035

Vũ Thị

Lan

04/01/1996

Nữ

A

C620116

01632966337

0002

D03.A.0037

Vũ Thị Giao

Linh

22/02/1996

Nữ

A

C340301

01628161878

0002

D03.A.0036

Đào Thị

Linh

03/03/1996

Nữ

A

C340101

0902074974

0002

D03.A.0038

Trần Thị

Loan

01/10/1996

Nữ

A

C510301

01645689996

0002

D03.A.0039

Phạm Đức

Long

22/11/1996

Nam

A

C510301

 

0002

D03.A.0169

Đỗ Hải

Long

17/05/1992

Nam

A

C510301

 

0002

D03.A.0041

Phạm Văn

Lực

08/07/1994

Nam

A

C340301

0973836957

0002

D03.A.0040

Đỗ Phương

Luyên

19/02/1995

Nữ

A

C340101

01205626556

0002

D03.A.0042

Trần Đức

Mạnh

27/09/1996

Nam

A

C480201

01222208550

0002

D03.A.0043

Nguyễn Kông

Minh

19/09/1996

Nam

A

C340301

01658762487

0002

D03.A.0044

Lê Thị Thu

19/04/1996

Nữ

A

C340101

01682229206

0002

D03.A.0045

Nguyễn Duy

Mười

06/05/1996

Nam

A

C510201

01638158124

0002

D03.A.0047

Hoàng Mai

Ngân

15/08/1996

Nữ

A

C340301

 

0002

D03.A.0046

Nguyễn Thị

Ngân

06/12/1996

Nữ

A

C340201

 

0002

D03.A.0048

Nguyễn Thị Bảo

Ngọc

21/12/1996

Nữ

A

C340301

01866385156

0002

D03.A.0175

Hoàng Thị Bích

Ngọc

05/06/1995

Nữ

A

C340301

 

0002

D03.A.0049

Nguyễn Cao

Nguyên

07/04/1989

Nam

A

C340301

 

0002

D03.A.0050

Nguyễn ánh

Nguyệt

27/09/1996

Nữ

A

C340301

01225387433

0002

D03.A.0051

Phạm Thị

Nhàn

19/07/1992

Nữ

A

   

0002

D03.A.0052

Nguyễn Tâm

Phúc

25/07/1995

Nam

A

C480201

 

0002

D03.A.0053

Văn Đức

Phương

27/04/1996

Nam

A

C510201

01684197362

0002

D03.A.0055

Nguyễn Văn

Quân

22/09/1996

Nam

A

C340301

 

0002

D03.A.0054

Nguyễn Mạnh

Quang

03/07/1996

Nam

A

C510201

 

0002

D03.A.0056

Lương Tô Anh

Quí

20/10/1996

Nam

A

C480201

01635655765

0002

D03.A.0058

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

27/06/1996

Nữ

A

C340301

0973168237

0002

D03.A.0057

Vũ Thị

Quỳnh

27/09/1996

Nữ

A

C340301

01657143909

0002

D03.A.0059

Nguyễn Công

Sơn

12/07/1996

Nam

A

C510301

 

0002

D03.A.0060

Đỗ Văn

Sơn

30/04/1996

Nam

A

C480201

01698956375

0002

D03.A.0062

Nguyễn Thanh

Sơn

17/06/1994

Nam

A

   

0002

D03.A.0061

Phạm Văn

Sơn

13/08/1993

Nam

A

   

0002

D03.A.0063

Đào Văn

Thanh

22/09/1993

Nam

A

   

0002

D03.A.0065

Nguyễn Thị Hương

Thảo

12/01/1996

Nữ

A

C340301

 

0002

D03.A.0064

Hoàng Gia

Thảo

11/09/1996

Nam

A

C510301

0969878190

0003

D03.A.0068

Nguyễn Thị

Thắm

16/10/1996

Nữ

A

C340301

 

0003

D03.A.0069

Trần Văn

Thắng

04/06/1996

Nam

A

C510201

01657316381

0003

D03.A.0067

Bùi Thị Thu

Thảo

02/10/1996

Nữ

A

C480201

01225382012

0003

D03.A.0066

Nguyễn Thu

Thảo

04/07/1996

Nữ

A

C340103

 

0003

D03.A.0070

Nguyễn Thị

Thêu

04/02/1996

Nữ

A

C340101

01683215332

0003

D03.A.0071

Nguyễn Hữu

Thông

20/10/1996

Nam

A

C510201

0934360705

0003

D03.A.0072

Vũ Thị

Thu

12/02/1994

Nữ

A

   

0003

D03.A.0075

Trần Viết

Thư

17/04/1996

Nam

A

C510201

01658358226

0003

D03.A.0073

Phạm Đình

Thuấn

12/08/1996

Nam

A

C340101

01653148579

0003

D03.A.0074

Hồ Trọng

Thuần

29/06/1994

Nam

A

   

0003

D03.A.0076

Nguyễn Văn

Thương

30/03/1989

Nam

A

C510201

01687691585

0003

D03.A.0077

Phạm Thị Thủy

Tiên

14/08/1996

Nữ

A

C340101

 

0003

D03.A.0078

Phan Văn

Triệu

17/04/1994

Nam

A

C510201

 

0003

D03.A.0079

Ninh Văn

Trình

05/09/1996

Nam

A

C510301

 

0003

D03.A.0080

Trần Văn

Trọng

16/08/1995

Nam

A

C510301

 

0003

D03.A.0082

Bùi Đình

Trung

09/08/1996

Nam

A

C340101

01694588605

0003

D03.A.0081

Vũ Thành

Trung

22/11/1996

Nam

A

C510301

 

0003

D03.A.0085

Phạm Duy

Trường

08/03/1996

Nam

A

C340101

0986389582

0003

D03.A.0084

Lương Xuân

Trường

17/04/1996

Nam

A

C510301

01696196980

0003

D03.A.0083

Vũ Kim

Truyền

28/04/1995

Nam

A

C620116

 

0003

D03.A.0089

Đào Mạnh

23/04/1996

Nam

A

C510301

0904070292

0003

D03.A.0090

Minh Văn

01/11/1994

Nam

A

   

0003

D03.A.0088

Mai Quốc

Tuấn

31/01/1996

Nam

A

C340301

0982190465

0003

D03.A.0086

Đoàn Văn

Tuấn

06/08/1996

Nam

A

C510201

 

0003

D03.A.0087

Vũ Minh

Tuấn

27/02/1993

Nam

A

   

0003

D03.A.0093

Phạm Đức

Tùng

29/06/1996

Nam

A

C340101

 

0003

D03.A.0091

Trần Thanh

Tùng

25/11/1996

Nam

A

C340101

0987137251

0003

D03.A.0092

Vũ Thanh

Tùng

05/07/1996

Nam

A

C480201

01626108200

0003

D03.A.0095

Nguyễn Thị

Vân

15/03/1996

Nữ

A

C340301

01658213558

0003

D03.A.0094

Nguyễn Hoàng

Vân

30/09/1996

Nữ

A

C340101

 

0003

D03.A.0096

Phạm Đức

25/01/1996

Nam

A

C510301

 

0003

D03.A.0097

Bùi Thị

Yến

24/07/1996

Nữ

A

C340301

01288262599

0004

D03.A1.0100

Cù Văn Duy

Anh

02/11/1996

Nam

A1

C480201

0313517628

0004

D03.A1.0098

Lại Đức

Anh

03/01/1996

Nam

A1

C510301

 

0004

D03.A1.0099

Đoàn Kim

Anh

29/04/1995

Nữ

A1

C340201

 

0004

D03.A1.0101

Bùi Khắc

Bền

10/06/1996

Nam

A1

C510201

01652404648

0004

D03.A1.0104

Cù Phúc

Đạt

26/10/1996

Nam

A1

C480201

 

0004

D03.A1.0167

Nguyễn Văn

Đức

12/12/1993

Nam

A1

C340301

 

0004

D03.A1.0102

Phùng Bá

Dũng

21/02/1996

Nam

A1

C510301

 

0004

D03.A1.0103

Nguyễn Thị Thùy

Dương

24/08/1996

Nữ

A1

C340103

01633943102

0004

D03.A1.0105

Phạm Mỹ

Hằng

01/09/1996

Nữ

A1

C340301

0934690809

0004

D03.A1.0106

Nguyễn Quang

Hiếu

18/04/1996

Nam

A1

C510301

01215278810

0004

D03.A1.0108

Đàm Thị Diệu

Hương

20/01/1996

Nữ

A1

C340301

01282806426

0004

D03.A1.0107

Trần Quang

Huy

23/12/1996

Nam

A1

C480201

 

0004

D03.A1.0109

Nông Thị Phượng

Mai

12/03/1996

Nữ

A1

C340201

01216414327

0004

D03.A1.0110

Lê Thị

Ngân

28/06/1996

Nữ

A1

C340101

0965352560

0004

D03.A1.0111

Lương Cao

Pháp

24/06/1996

Nam

A1

C510301

01222363038

0004

D03.A1.0112

Nguyễn Đắc

Quân

22/12/1996

Nam

A1

C480201

01263385441

0004

D03.A1.0113

Nguyễn Thúy

Quỳnh

17/09/1996

Nữ

A1

C340103

01699524165

0004

D03.A1.0114

Lưu Hồng

Thảo

13/11/1996

Nữ

A1

C340101

 

0004

D03.A1.0115

Phạm Anh

Thư

22/03/1996

Nữ

A1

C340201

01216317096

0004

D03.A1.0116

Nguyễn Thị Thùy

Trang

18/12/1996

Nữ

A1

C340301

 

0004

D03.A1.0117

Phạm Thị Thu

Trang

28/03/1996

Nữ

A1

C340101

01683763836

0004

D03.A1.0118

Nguyễn Đức

Việt

08/11/1996

Nam

A1

C510201

01643712578

0005

D03.D1.0177

Phạm Minh

Anh

03/12/1996

Nữ

D1

C340301

 

0005

D03.D1.0120

Bùi Thị

Cầm

02/04/1996

Nữ

D1

C340103

 

0005

D03.D1.0121

Nguyễn Kim

Doanh

23/10/1992

Nam

D1

C340301

 

0005

D03.D1.0122

Cao Thị Thùy

Dung

31/12/1996

Nữ

D1

C340103

01665413001

0005

D03.D1.0124

Trịnh Thái

Dương

05/12/1995

Nam

D1

C340101

0913576108

0005

D03.D1.0123

Tạ Thành

Duy

27/07/1996

Nam

D1

C340101

 

0005

D03.D1.0176

Đặng Thị Hương

Giang

21/10/1996

Nữ

D1

C340301

 

0005

D03.D1.0126

Đỗ Ngân

06/04/1996

Nữ

D1

C340301

01685323752

0005

D03.D1.0125

Phạm Thu

21/10/1996

Nữ

D1

C340201

 

0005

D03.D1.0171

Phạm Thị Hồng

Hạnh

10/12/1996

Nữ

D1

C340103

 

0005

D03.D1.0127

Vũ Ngọc

Hảo

01/06/1996

Nam

D1

C340101

0967447805

0005

D03.D1.0128

Nguyễn Minh

Hiếu

05/05/1996

Nam

D1

C340301

 

0005

D03.D1.0129

Phạm Thị Kim

Hoa

26/03/1996

Nữ

D1

C340301

01205719923

0005

D03.D1.0132

Lê Viết Minh

Hoàng

08/12/1995

Nam

D1

C340301

0912498896

0005

D03.D1.0131

Đặng Huy

Hoàng

13/11/1996

Nam

D1

C340101

0313576425

0005

D03.D1.0130

Phạm Gia

Hoàng

09/08/1996

Nam

D1

C340201

0943068716

0005

D03.D1.0172

Nguyễn Thị Bích

Hồng

27/06/1993

Nữ

D1

C340301

 

0005

D03.D1.0133

Vũ Thị

Hường

08/12/1996

Nữ

D1

C340103

 

0005

D03.D1.0134

Vũ Nhật

Lệ

28/10/1996

Nữ

D1

C340301

 

0005

D03.D1.0136

Nguyễn Thị Khánh

Linh

12/08/1996

Nữ

D1

C340103

091468195

0005

D03.D1.0137

Nguyễn Thùy

Linh

22/03/1996

Nữ

D1

C340301

0912810770

0005

D03.D1.0135

Bùi Thị Khánh

Linh

15/08/1996

Nữ

D1

C340201

0947961569

0005

D03.D1.0139

Nguyễn Thị Hồng

Loan

26/08/1996

Nữ

D1

C340101

 

0005

D03.D1.0138

Bùi Thị

Loan

30/10/1996

Nữ

D1

C340301

01229222975

0005

D03.D1.0140

Nguyễn Thị Ngọc

Ly

13/10/1995

Nữ

D1

C480201

01669560615

0005

D03.D1.0141

Hoàng Thị

17/03/1996

Nữ

D1

 

01634097915

0005

D03.D1.0143

Bùi Huyền

My

16/12/1995

Nữ

D1

C340103

0942372588

0005

D03.D1.0142

Đinh Hạ Hà

My

24/10/1996

Nữ

D1

C340301

01282134281

0006

D03.D1.0147

Đoàn Thị Ngọc

Anh

14/12/1996

Nữ

D1

C340301

0938041201

0006

D03.B.0119

Trần Thị Kim

Anh

12/11/1996

Nữ

B

C620116

01697989800

0006

D03.D3.0166

Phạm Hồng

Hạnh

22/11/1996

Nữ

D3

 

09022462782

0006

D03.D2.0165

Đặng Hà

Khanh

17/08/1996

Nữ

D2

C340101

0934399833

0006

D03.D1.0144

Đinh Thị Việt

Mỹ

17/04/1996

Nữ

D1

C340103

0988369275

0006

D03.D1.0145

Phạm Quang

Nam

23/10/1995

Nam

D1

C340101

 

0006

D03.D1.0146

Phạm Huyền

Nhung

13/06/1996

Nữ

D1

C340301

01282289136

0006

D03.D1.0149

Nguyễn Thị Minh

Phương

01/11/1996

Nữ

D1

C340301

01698539072

0006

D03.D1.0148

Trần Thành

Phương

19/11/1992

Nữ

D1

C340301

 

0006

D03.D1.0150

Phan Thị Thanh

Quyên

09/12/1994

Nữ

D1

C340301

 

0006

D03.D1.0151

Nguyễn Thúy

Quỳnh

14/02/1996

Nữ

D1

C340301

0936819593

0006

D03.D1.0154

Tô Thị Phương

Thảo

06/12/1995

Nữ

D1

C340301

01686601671

0006

D03.D1.0156

Trần Thị Phương

Thảo

26/03/1996

Nữ

D1

C340301

 

0006

D03.D1.0152

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

20/07/1996

Nữ

D1

C340301

01268332589

0006

D03.D1.0153

Nguyễn Thị

Thảo

27/01/1996

Nữ

D1

C340301

01233524398

0006

D03.D1.0155

Nguyễn Thu

Thảo

04/11/1995

Nữ

D1

C340103

0964088548

0006

D03.D1.0157

Trần Thị Ngọc

Thi

24/08/1996

Nữ

D1

C340101

0975041428

0006

D03.D1.0158

Phạm Thị Minh

Thu

14/01/1995

Nữ

D1

C340301

01666382529

0006

D03.D1.0159

Lê Văn

Toàn

02/01/1996

Nam

D1

C480201

0977127688

0006

D03.D1.0160

Bùi Mạnh

Tuấn

22/06/1996

Nam

D1

C340103

0904116442

0006

D03.D1.0161

Đặng Thị

Vân

23/08/1996

Nữ

D1

C340301

0936511332

0006

D03.D1.0162

Tô Thị

Vân

17/01/1996

Nữ

D1

C340301

01674124060

0006

D03.D1.0163

Đỗ Tường

Vi

25/10/1996

Nữ

D1

C340201

01283685038

0006

D03.D1.0164

Trần Thị Thanh

Xuân

23/06/1996

Nữ

D1

C340103

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu