• Đăng ký

ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
Tại Hội đồng Thi Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
ngày thi: 15 và 16/7/2014

>> Nhấn vào đây để xem THÔNG BÁO PHÚC KHẢO.

Liên hệ qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số báo danh

Khối thi

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Ưu tiên

Kết quả thi

đối tượng

khu vực

Toán

LýA /Anh

Lý A1/ Hóa/Văn

Tổng đã làm tròn

D03.A.0001

A

Trần Văn

An

12/07/1996

Nam

0.0

0.5

3.75

4.50

3.25

11.50

D03.A.0003

A

Hoàng Ngọc

Anh

12/10/1996

Nam

0.0

0.0

8.25

3.75

3.50

15.50

D03.A.0006

A

Đồng Xuân

Chanh

09/07/1993

Nam

0.0

0.5

4.00

4.00

4.25

12.50

D03.A.0010

A

Đỗ Văn

Cường

12/11/1996

Nam

0.0

0.5

4.50

4.75

5.50

15.00

D03.A.0013

A

Vũ Thành

Duy

19/02/1996

Nam

0.0

0.0

7.00

5.50

5.25

18.00

D03.A.0016

A

Vũ Quốc

Đạt

01/01/1996

Nam

0.0

0.0

4.00

4.50

7.25

16.00

D03.A.0020

A

Giang Hồng

Hải

23/11/1996

Nam

0.0

0.0

6.75

4.50

4.00

15.50

D03.A.0022

A

Phạm Quang

Hiếu

28/09/1996

Nam

0.0

0.0

6.75

5.50

2.50

15.00

D03.A.0023

A

Nguyễn Thị

Hiển

10/04/1996

Nữ

0.0

0.5

0.75

3.50

1.50

6.00

D03.A.0025

A

Nguyễn Đình

Hoàn

24/04/1993

Nam

0.0

0.0

6.50

4.75

5.50

17.00

D03.A.0028

A

Nguyễn Quang

Huy

26/05/1992

Nam

0.0

0.0

6.75

4.50

6.25

17.50

D03.A.0029

A

Nguyễn Đình

Huy

21/07/1996

Nam

0.0

0.5

8.00

5.25

6.75

20.00

D03.A.0032

A

Đỗ Mạnh

Hùng

17/06/1996

Nam

0.0

0.0

6.50

5.25

6.50

18.50

D03.A.0033

A

Trần Ngọc

Khanh

28/06/1996

Nam

0.0

0.0

6.25

4.75

6.75

18.00

D03.A.0034

A

Nguyễn Thị

Kiều

15/03/1996

Nữ

0.0

0.5

5.00

5.25

5.50

16.00

D03.A.0036

A

Đào Thị

Linh

03/03/1996

Nữ

0.0

1.5

3.00

3.25

2.50

9.00

D03.A.0037

A

Vũ Thị Giao

Linh

22/02/1996

Nữ

0.0

0.5

6.00

5.00

2.75

14.00

D03.A.0038

A

Trần Thị

Loan

01/10/1996

Nữ

0.0

1.5

5.75

5.25

3.50

14.50

D03.A.0040

A

Đỗ Phương

Luyên

19/02/1995

Nữ

0.0

0.5

5.50

4.00

3.75

13.50

D03.A.0041

A

Phạm Văn

Lực

08/07/1994

Nam

0.0

0.5

4.50

5.00

1.75

11.50

D03.A.0043

A

Nguyễn Kông

Minh

19/09/1996

Nam

0.0

0.5

3.50

5.25

3.00

12.00

D03.A.0044

A

Lê Thị Thu

19/04/1996

Nữ

0.0

0.5

3.50

4.50

3.50

11.50

D03.A.0046

A

Nguyễn Thị

Ngân

06/12/1996

Nữ

0.0

1.0

6.25

4.50

5.25

16.00

D03.A.0047

A

Hoàng Mai

Ngân

15/08/1996

Nữ

0.0

0.5

8.00

4.50

4.75

17.50

D03.A.0048

A

Nguyễn Thị Bảo

Ngọc

21/12/1996

Nữ

0.0

0.5

5.25

4.50

4.50

14.50

D03.A.0051

A

Phạm Thị

Nhàn

19/07/1992

Nữ

0.0

0.5

4.75

5.25

3.50

13.50

D03.A.0052

A

Nguyễn Tâm

Phúc

25/07/1995

Nam

0.0

0.0

4.00

3.50

2.75

10.50

D03.A.0057

A

Vũ Thị

Quỳnh

27/09/1996

Nữ

0.0

0.5

0.75

4.50

2.00

7.50

D03.A.0061

A

Phạm Văn

Sơn

13/08/1993

Nam

0.0

0.5

0.00

2.50

2.25

5.00

D03.A.0062

A

Nguyễn Thanh

Sơn

17/06/1994

Nam

0.0

1.5

0.50

4.50

5.25

10.50

D03.A.0064

A

Hoàng Gia

Thảo

11/09/1996

Nam

0.0

0.0

4.50

4.50

4.25

13.50

D03.A.0067

A

Bùi Thị Thu

Thảo

02/10/1996

Nữ

0.0

0.5

7.00

7.50

5.50

20.00

D03.A.0068

A

Nguyễn Thị

Thắm

16/10/1996

Nữ

0.0

1.0

7.75

3.50

3.50

15.00

D03.A.0070

A

Nguyễn Thị

Thêu

04/02/1996

Nữ

0.0

0.5

2.50

4.75

4.50

12.00

D03.A.0074

A

Hồ Trọng

Thuần

29/06/1994

Nam

0.0

1.0

4.00

4.50

4.25

13.00

D03.A.0076

A

Nguyễn Văn

Thương

30/03/1989

Nam

0.0

0.0

4.25

4.50

3.75

12.50

D03.A.0078

A

Phan Văn

Triệu

17/04/1994

Nam

0.0

0.5

2.25

4.75

3.75

11.00

D03.A.0081

A

Vũ Thành

Trung

22/11/1996

Nam

0.0

0.0

4.75

2.75

4.75

12.50

D03.A.0082

A

Bùi Đình

Trung

09/08/1996

Nam

0.0

0.5

6.00

7.50

4.50

18.00

D03.A.0085

A

Phạm Duy

Trường

08/03/1996

Nam

0.0

0.0

1.75

2.50

3.00

7.50

D03.A.0087

A

Vũ Minh

Tuấn

27/02/1993

Nam

2.0

1.0

4.00

1.75

4.00

10.00

D03.A.0088

A

Mai Quốc

Tuấn

31/01/1996

Nam

0.0

0.0

4.00

3.00

4.25

11.50

D03.A.0090

A

Minh Văn

01/11/1994

Nam

0.0

1.0

5.00

4.50

3.75

13.50

D03.A.0092

A

Vũ Thanh

Tùng

05/07/1996

Nam

0.0

1.5

5.00

4.50

3.25

13.00

D03.A.0093

A

Phạm Đức

Tùng

29/06/1996

Nam

0.0

0.0

5.00

1.50

3.00

9.50

D03.A.0095

A

Nguyễn Thị

Vân

15/03/1996

Nữ

0.0

0.5

7.50

   

7.50

D03.A.0096

A

Phạm Đức

25/01/1996

Nam

0.0

0.0

2.50

2.50

2.50

7.50

D03.A.0097

A

Bùi Thị

Yến

24/07/1996

Nữ

0.0

0.0

5.25

3.00

3.25

11.50

D03.A1.0098

A1

Lại Đức

Anh

03/01/1996

Nam

0.0

0.0

5.50

6.00

4.00

15.50

D03.A1.0099

A1

Đoàn Kim

Anh

29/04/1995

Nữ

0.0

0.5

5.50

2.25

4.00

12.00

D03.A1.0103

A1

Nguyễn Thị Thùy

Dương

24/08/1996

Nữ

0.0

0.0

5.50

5.50

5.25

16.50

D03.A1.0107

A1

Trần Quang

Huy

23/12/1996

Nam

0.0

0.0

0.75

3.50

2.50

7.00

D03.A1.0108

A1

Đàm Thị Diệu

Hương

20/01/1996

Nữ

0.0

0.0

5.00

5.00

4.50

14.50

D03.A1.0111

A1

Lương Cao

Pháp

24/06/1996

Nam

0.0

0.5

6.75

6.75

4.75

18.50

D03.A1.0115

A1

Phạm Anh

Thư

22/03/1996

Nữ

0.0

0.0

5.25

4.75

4.00

14.00

D03.D1.0121

D1

Nguyễn Kim

Doanh

23/10/1992

Nam

0.0

0.5

1.00

2.75

3.00

7.00

D03.D1.0122

D1

Cao Thị Thùy

Dung

31/12/1996

Nữ

0.0

0.0

6.50

7.25

7.00

21.00

D03.D1.0125

D1

Phạm Thu

21/10/1996

Nữ

0.0

0.0

4.75

4.25

1.00

10.00

D03.D1.0129

D1

Phạm Thị Kim

Hoa

26/03/1996

Nữ

0.0

0.0

2.25

2.50

4.50

9.50

D03.D1.0131

D1

Đặng Huy

Hoàng

13/11/1996

Nam

0.0

0.0

0.75

2.75

5.50

9.00

D03.D1.0132

D1

Lê Viết Minh

Hoàng

08/12/1995

Nam

0.0

0.0

0.25

2.50

3.75

6.50

D03.D1.0133

D1

Vũ Thị

Hường

08/12/1996

Nữ

0.0

1.5

6.50

3.50

4.00

14.00

D03.D1.0137

D1

Nguyễn Thùy

Linh

22/03/1996

Nữ

0.0

0.0

5.75

2.50

7.00

15.50

D03.D1.0138

D1

Bùi Thị

Loan

30/10/1996

Nữ

0.0

0.0

5.25

2.50

5.00

13.00

D03.D1.0139

D1

Nguyễn Thị Hồng

Loan

26/08/1996

Nữ

0.0

0.0

4.50

3.00

7.50

15.00

D03.D1.0144

D1

Đinh Thị Việt

Mỹ

17/04/1996

Nữ

0.0

0.5

4.50

2.50

6.75

14.00

D03.D1.0146

D1

Phạm Huyền

Nhung

13/06/1996

Nữ

0.0

0.0

7.50

3.50

5.25

16.50

D03.D1.0148

D1

Trần Thành

Phương

19/11/1992

Nữ

0.0

0.0

4.75

2.00

3.75

10.50

D03.D1.0149

D1

Nguyễn Thị Minh

Phương

01/11/1996

Nữ

0.0

0.0

5.50

3.50

5.50

14.50

D03.D1.0150

D1

Phan Thị Thanh

Quyên

09/12/1994

Nữ

0.0

0.0

3.50

1.75

5.25

10.50

D03.D1.0152

D1

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

20/07/1996

Nữ

0.0

0.0

4.75

5.00

6.00

16.00

D03.D1.0154

D1

Tô Thị Phương

Thảo

06/12/1995

Nữ

0.0

0.0

4.75

3.50

1.25

9.50

D03.D1.0160

D1

Bùi Mạnh

Tuấn

22/06/1996

Nam

0.0

0.0

6.25

3.25

5.25

15.00

D03.D1.0164

D1

Trần Thị Thanh

Xuân

23/06/1996

Nữ

0.0

1.5

3.75

2.75

4.75

11.50

D03.D3.0166

D3

Phạm Hồng

Hạnh

22/11/1996

Nữ

0.0

0.5

4.50

3.75

5.50

14.00

D03.A1.0167

A1

Nguyễn Văn

Đức

12/12/1993

Nam

0.0

1.0

7.25

6.50

4.00

18.00

D03.A.0170

A

Phan Quang

Chính

15/05/1996

Nam

0.0

1.0

4.00

5.50

2.00

11.50

D03.D1.0171

D1

Phạm Thị Hồng

Hạnh

10/12/1996

Nữ

0.0

0.5

1.00

3.50

2.50

7.00

D03.A.0173

A

Trần Văn

Đức

22/02/1996

Nam

0.0

0.0

6.00

5.00

5.25

16.50

D03.A.0174

A

Bùi Duy

Khánh

04/08/1996

Nam

0.0

0.5

5.00

4.50

2.50

12.00

D03.A.0175

A

Hoàng Thị Bích

Ngọc

05/06/1995

Nữ

0.0

0.5

2.50

4.75

4.50

12.00

D03.D1.0176

D1

Đặng Thị Hương

Giang

21/10/1996

Nữ

0.0

0.0

3.00

   

3.00

D03.D1.0177

D1

Phạm Minh

Anh

03/12/1996

Nữ

0.0

0.0

2.50

2.75

3.50

9.00

D03.D1.0178

D1

Dương Thị

Phượng

13/01/1996

Nữ

0.0

1.0

6.00

2.25

5.25

13.50

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu