• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014, NGÀNH KẾ TOÁN

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ  Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP DO CÒN NỢ MÔN VÀ/HOẶC THIẾU HỌC PHÍ:

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

01

11Q302A

11Q3020040

Phan Thị Diệp Anh

6.06

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

02

11Q302A

10Q3093041

Nguyễn Phương Thùy

6.39

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

03

11Q302A

11Q3020095

Vũ Thị Mai Ngọc Ánh

5.93

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

04

11Q302A

11Q3071289

Vũ Thị Thuý

6.15

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

05

11Q302A

10Q3021585

Trần Thị Trang

6.15

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

06

11Q302A

11Q3065224

Nguyễn Quang Hưng

4.82

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

07

11Q302A

09Q3091551

Quách Mai Phương

3.77

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

08

11Q302A

11Q3020169

Hoàng Mạnh Cường

2.64

27

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

09

11Q302A

10Q3030309

Nguyễn Văn Đại

2.54

27

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

11Q302A

11Q3021172

Nguyễn Đức Thành

1.33

34

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

11Q302A

11Q3020148

Nguyễn Thị Kim Chung

0.96

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

11Q302A

11Q3020911

Phạm Thị Kim Ngân

0.82

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

11Q302A

11Q3020019

Đỗ Vũ Hồng Anh

0.19

44

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

11Q302A

10Q3098122

Phạm Thị Thùy Giang

0

44

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

11Q302B

11Q3020021

Dương Thị Ngọc Anh

6.18

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

11Q302B

11Q3025255

Đỗ Thị Thúy

6.73

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

11Q302B

11Q3020549

Nguyễn Mạnh Huy

6.15

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

11Q302B

11Q3020812

Đào Thị Mai

5.84

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

11Q302B

11Q3020675

Đỗ Đăng Khoa

4.78

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

11Q302B

11Q3110723

Nguyễn Thị Liên

4.47

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

21

11Q302B

11Q3070775

Bùi Thanh Loan

3.61

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

22

11Q302B

11Q3021245

Nguyễn Thị Thi Thi

1.79

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

23

11Q302B

11Q3021160

Bùi Đình Thành

1.66

32

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

24

11Q302B

11Q3020768

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

0.94

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

25

11Q302C

11Q3020706

Mai Thị Lan

6.09

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

26

11Q302C

11Q3020896

Nguyễn Hằng Nga

6.34

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

27

11Q302C

11Q3021390

Nguyễn Thị Huyền Trang

6.24

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

28

11Q302C

11Q3021248

Nguyễn Lương Thiện

5.89

6

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

29

11Q302C

11Q3020555

Nguyễn Thế Huy

3.94

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

30

11Q302C

11Q3020656

Nguyễn Bùi Khá

3.57

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

31

11Q302C

11Q3021273

Vũ Thị Thu

3.33

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

32

11Q302C

11Q3021027

Phan Thanh Phương

3.16

22

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

33

11Q302C

11Q3060389

Dương Thị Hạnh

2.05

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

34

11Q302C

11Q3020910

Nguyễn Thị Ngân

1.9

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

35

11Q302C

11Q3021096

Phạm Thị Quỳnh

2.03

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

36

11Q302C

11Q3021042

Nguyễn Thị Phương

2.05

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

37

11Q302C

11Q3031165

Vũ Đức Thành

2.04

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

38

11Q302C

11Q3051118

Phan Văn Sơn

1.23

35

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

39

11Q302C

11Q3020077

Đinh Thị Quỳnh Anh

0.87

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

40

11Q302D

11Q3022146

Nguyễn Thị Lai

5.06

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

41

11Q302D

11Q3022253

Phạm Thị Lụa

4.43

13

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

42

11Q302D

11Q3072129

Dư Ngọc Hường

4.44

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

43

11Q302D

11Q3022597

Vũ Thị Quỳnh

3.16

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

44

11Q302D

11Q3022668

Phạm Thị Thu Thảo

2.85

24

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

45

11Q302D

11Q3022188

Đặng Thùy Linh

3.13

26

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

46

11Q302D

11Q3021828

Phạm Thu Hà

2.06

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

47

11Q302D

11Q3022051

Lê Thanh Huyền

1.93

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

48

11Q302D

11Q3021643

Lê Thị Nguyệt Anh

1.78

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

49

11Q302D

11Q3021664

Trần Thị Lan Anh

0.94

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

50

11Q302D

11Q3072484

Nguyễn Thị Oanh

1.34

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

51

11Q302D

11Q3021624

Nguyễn Tuấn Anh

0.74

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

52

11Q302D

11Q3022395

Nguyễn Thiên Hồng Ngọc

0.85

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

53

11Q302D

11Q3022404

Vũ Bích Ngọc

0.58

40

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

54

11Q302E

11Q3022644

Lê Thu Thảo

6.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

55

11Q302E

11Q3021838

Đỗ Thị Thu Hà

5.5

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

56

11Q302E

11Q3021912

Trần Thu Hằng

4.76

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

57

11Q302E

11Q3022786

Hoàng Thị Thanh Thủy

3.32

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

58

11Q302E

11Q3021646

Nguyễn Hoàng Anh

2.92

23

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

59

11Q302E

11Q3022464

Trần Thị Phương Nhung

2.81

24

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

60

11Q302E

11Q3022100

Trương Thị Thu Hương

3.46

27

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

61

11Q302E

11Q3021956

Đặng Thị Quỳnh Hoa

1.59

35

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

62

11Q302F

11Q3022266

Vũ Thị Hạnh Ly

6.11

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

63

11Q302F

10Q3023131

Hoàng Thị Thu Trang

6.24

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

64

11Q302F

11Q3022044

Phạm Thị Huyền

6.1

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

65

11Q302F

11Q3022465

Hoàng Hồng Nhung

6.03

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

66

11Q302F

11Q3022382

Đào Bảo Ngọc

5.98

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

67

11Q302F

11Q3022742

Hà Đức Ninh Thuận

5.6

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

68

11Q302F

11Q3022683

Phạm Thị Thu Thảo

5.42

8

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

69

11Q302F

10Q3091487

Trịnh Thị Thùy

3.82

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

70

11Q302F

11Q3021758

Phạm Thị Duyên

2.11

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

71

11Q302F

11Q3022836

Phạm Thị Trang

1.81

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

72

11Q302F

10Q3022882

Nguyễn Thị Tâm

2.2

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

73

11Q302F

11Q3022471

Hoàng Thị Nhung

2.02

30

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

74

11Q302F

11Q3072192

Nguyễn Thùy Linh

0.78

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

75

11Q302F

11Q3023010

Nguyễn Thị Hồng Yến

0.86

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

76

11Q302F

11Q3022544

Nguyễn Thị Phương

0.81

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

77

11Q302F

11Q3062789

Trần Thị Thủy

0.78

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

78

11Q302G

11Q3025007

Lê Thị Thùy Linh

6.31

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

79

11Q302G

11Q3021597

Nguyễn Thị Kim Anh

6.42

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

80

11Q302G

11Q3022196

Nguyễn Thị Thùy Linh

5.74

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

81

11Q302G

10Q3028121

Trần Kim Anh

5.75

6

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

82

11Q302G

11Q3021511

Đặng Kim Vân

1.96

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

83

11Q302G

11Q3021883

Nguyễn Thị Hạnh

1.71

30

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

84

11Q302G

11Q3021584

Tạ Hà Anh

0.73

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

85

11Q302G

11Q3021606

Trần Thị Kiều Anh

0.71

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

86

11Q302G

11Q3022932

Phạm Anh Tùng

0.75

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

87

11Q302G

11Q3021921

Nguyễn Thị Thanh Hằng

0.54

39

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

88

11Q302H

11Q3021607

Trương Vân Anh

6.45

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

89

11Q302H

11Q3021393

Bùi Thu Trang

6.15

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

90

11Q302H

11Q3025008

Vũ Hữu Cương

6.05

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

91

11Q302H

11Q3021071

Lương Thị Tuyết Quyên

5.6

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

92

11Q302H

11Q3025027

Nguyễn Quốc Trung

5.68

5

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

93

11Q302H

11Q3025114

Nguyễn Thị Phương Thảo

4.63

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

94

11Q302H

11Q3022438

Đào Thị Hồng Nhung

1.89

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

95

11Q302H

11Q3025116

Vũ Thị Nõn

1.76

30

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

96

11Q302H

11Q3021197

Lê Thị Thảo

1.94

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

97

11Q302H

11Q3025118

Trần Thị Thoa

1.49

33

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

98

11Q302H

11Q3022209

Nguyễn Thị Thùy Linh

1.26

36

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

99

11Q302H

11Q3022708

Phạm Thị Thơm

0.9

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

100

11Q302H

11Q3025016

Phạm Đức Giảng

0.57

39

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

101

11Q302H

11Q3022217

Phạm Diệu Linh

0.69

39

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

102

11Q302H

11Q3021455

Đào Thị ánh Tuyết

0.74

39

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

103

11Q302I

11Q3025091

Nguyễn Thị Thu Hương

6.31

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

104

11Q302I

11Q3025080

Lâm Thị Thanh Trà

6.37

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

105

11Q302I

11Q3021527

Nguyễn Thị Vân

6.23

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

106

11Q302I

11Q3022532

Hoàng Thị Anh Phương

5.98

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

107

11Q302I

11Q3025040

Nguyễn Quỳnh Trang

4.61

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

108

11Q302I

11Q3021353

Phạm Công Toàn

1.8

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

109

11Q302I

11Q3021558

Phạm Hoàng Yến

1.17

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

110

11Q302J

11Q3025156

Đoàn Thu Nga

6.43

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

111

11Q302J

11Q3025167

Đàm Trì Thao

6.06

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

112

11Q302J

11Q3022961

Nguyễn Thị Vân

5.87

6

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

113

11Q302J

11Q3025161

Phạm Thị Thu Hà

5.13

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

114

11Q302J

11Q3022358

Phạm Thúy Nga

3.96

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

115

11Q302J

11Q3025134

Đồng Thị Loan

3.46

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

116

11Q302J

11Q3025200

Trương Thị Ngọc Hà

3.07

22

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

117

11Q302J

11Q3025201

Hồ Thị Thuỷ

2.93

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

118

11Q302J

11Q3025172

Bùi Thị Thanh Thùy

2.11

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

119

11Q302J

11Q3025216

Phạm Thị Phương Loan

2.01

30

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

120

11Q302J

11Q3025206

Tống Thị Bích

1.04

36

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

121

11Q302J

11Q3025209

Dương Thị Lan Hoa

0.84

36

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

122

11Q302J

11Q3025181

Nguyễn Ngọc Hoàng

0.72

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

69

11Q302B

11Q3020582

Đỗ Thị Thanh Huyền

6.74

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

194

11Q302E

11Q3111628

Nguyễn Ngọc Anh

6.33

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

226

11Q302E

11Q3025233

Bùi Thị Hoài Thương

6.94

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

239

11Q302F

11Q3071605

Lê Ngọc Anh

6.43

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

255

11Q302F

11Q3022223

Mai Thị Khánh Linh

6.38

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

278

11Q302G

11Q3021656

Ngô Thị Hoàng Anh

6.16

 

Thiếu học phí học kỳ 4, 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

316

11Q302G

11Q3022763

Vũ Hồng Thuỷ

6.6

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

320

11Q302G

11Q3031495

Đỗ Như Tùng

6.01

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

382

11Q302I

11Q3025085

Phạm Hữu Doanh

6.1

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

386

11Q302I

11Q3025072

Hà Thị Thu Hiền

6.28

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

409

11Q302I

11Q3022550

Phạm Khánh Phượng

6.31

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

439

11Q302J

11Q3025203

Nguyễn Thị Thu Hiền

6.36

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

465

11Q302J

11Q3021131

Trần Thị Tâm

6.43

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

471

11Q302J

11Q3025202

Bùi Thu Trà

6.7

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

472

11Q302J

11Q3025127

Bùi Huyền Trang

6.16

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

  >> XEM "DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP"

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu