• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014, NGÀNH KẾ TOÁN

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ  Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP (từ lớp 11Q302A đến lớp 11Q302E):

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

01

11Q302A

11Q3020032

Nguyễn Quỳnh Anh

6.29

   

Đủ điều kiện dự thi

02

11Q302A

11Q3020081

Vũ Thị Vân Anh

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

03

11Q302A

11Q3060184

Lê Thị Dinh

6.99

   

Đủ điều kiện dự thi

04

11Q302A

11Q3070187

Phạm Thị Doan

7.16

   

Đủ điều kiện dự thi

05

11Q302A

11Q3070300

Nguyễn Trung Đức

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

06

11Q302A

11Q3060341

Vũ Thị Thu Hà

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

07

11Q302A

11Q3020413

Nguyễn Thị Hằng

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

08

11Q302A

11Q3020383

Nguyễn Thị Hạnh

6.73

   

Đủ điều kiện dự thi

09

11Q302A

11Q3020375

Phạm Thị Mỹ Hảo

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

10

11Q302A

11Q3020451

Bùi Thị Thu Hiền

7.08

   

Đủ điều kiện dự thi

11

11Q302A

11Q3020464

Nguyễn Thị Hoa

6.77

   

Đủ điều kiện dự thi

12

11Q302A

11Q3020517

Nguyễn Thị Phương Hồng

6.92

   

Đủ điều kiện dự thi

13

11Q302A

11Q3020525

Nguyễn Thị Hồng Hợp

7.26

   

Đủ điều kiện dự thi

14

11Q302A

11Q3020541

Nguyễn Thị Huệ

7.06

   

Đủ điều kiện dự thi

15

11Q302A

11Q3020649

Nguyễn Thị Thu Hường

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

16

11Q302A

11Q3020566

Nguyễn Thị Thu Huyền

6.77

   

Đủ điều kiện dự thi

17

11Q302A

11Q3020667

Lê Minh Khánh

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

18

11Q302A

11Q3050657

Trần Quang Khánh

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

19

11Q302A

11Q3030684

Nguyễn Trung Kiên

7.07

   

Đủ điều kiện dự thi

20

11Q302A

11Q3070685

Nguyễn Trung Kiên

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

21

11Q302A

11Q3020702

Dương Thị Nhung Lan

7.46

   

Đủ điều kiện dự thi

22

11Q302A

11Q3070720

Lại Thị Lệ

7

   

Đủ điều kiện dự thi

23

11Q302A

11Q3020767

Phạm Thuỳ Linh

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

24

11Q302A

11Q3020771

Vũ Thị Loan

6.63

   

Đủ điều kiện dự thi

25

11Q302A

11Q3020798

Bùi Thị Lương

7.02

   

Đủ điều kiện dự thi

26

11Q302A

11Q3020823

Nguyễn Thị Mai

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

27

11Q302A

11Q3070885

Vũ Thị Nga

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

28

11Q302A

11Q3020901

Nguyễn Thị Ngà

6.73

   

Đủ điều kiện dự thi

29

11Q302A

11Q3020938

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

30

11Q302A

11Q3020977

Nguyễn Thị Như

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

31

11Q302A

11Q3020952

Nguyễn Hồng Nhung

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

32

11Q302A

11Q3020974

Phạm Thị Nhung

6.87

   

Đủ điều kiện dự thi

33

11Q302A

11Q3021026

Đỗ Thị Phương

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

34

11Q302A

11Q3021019

Lê Hà Phương

6.92

   

Đủ điều kiện dự thi

35

11Q302A

11Q3021035

Phạm Thị Thanh Phương

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

36

11Q302A

11Q3021055

Nguyễn Hoa Phượng

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

37

11Q302A

11Q3021097

Nguyễn Thị Quỳnh

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

38

11Q302A

11Q3021124

Trần Thị Tạo

7.09

   

Đủ điều kiện dự thi

39

11Q302A

11Q3021223

Khúc Thị Thắm

7.09

   

Đủ điều kiện dự thi

40

11Q302A

11Q3021147

Nguyễn Thị Kim Thanh

6.97

   

Đủ điều kiện dự thi

41

11Q302A

11Q3021215

Đoàn Thị Thảo

6.87

   

Đủ điều kiện dự thi

42

11Q302A

11Q3021184

Lê Thị Thu Thảo

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

43

11Q302A

11Q3021333

Phan Thị Thương

6.64

   

Đủ điều kiện dự thi

44

11Q302A

11Q3021307

Mai Thu Thuỷ

6.88

   

Đủ điều kiện dự thi

45

11Q302A

11Q3021298

Phạm Thanh Thuỷ

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

46

11Q302A

11Q3021380

Nguyễn Thị Minh Trang

7.05

   

Đủ điều kiện dự thi

47

11Q302A

11Q3021361

Phạm Thị Vân Trang

6.84

   

Đủ điều kiện dự thi

48

11Q302B

11Q3020038

Lê Thị Ngọc Anh

6.34

   

Đủ điều kiện dự thi

49

11Q302B

11Q3020060

Nguyễn Phương Anh

6.89

   

Đủ điều kiện dự thi

50

11Q302B

11Q3020073

Nguyễn Thị Vân Anh

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

51

11Q302B

11Q3020083

Vũ Hoàng Anh

7.06

   

Đủ điều kiện dự thi

52

11Q302B

11Q3020107

Phạm Thị Bích

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

53

11Q302B

11Q3020158

Nguyễn Trí Công

6.26

   

Đủ điều kiện dự thi

54

11Q302B

11Q3020176

Bùi Mạnh Cường

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

55

11Q302B

11Q3020223

Ngô Thị Duyến

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

56

11Q302B

11Q3020325

Hoàng Thị Ngọc Hà

6.94

   

Đủ điều kiện dự thi

57

11Q302B

11Q3070365

Nguyễn Danh Hải

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

58

11Q302B

11Q3020405

Phạm Thị Hằng

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

59

11Q302B

11Q3020415

Trần Thúy Hằng

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

60

11Q302B

11Q3020386

Bùi Thị Hồng Hạnh

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

61

11Q302B

11Q3020376

Phạm Thị Hảo

6.82

   

Đủ điều kiện dự thi

62

11Q302B

11Q3020461

Lưu Phương Hoa

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

63

11Q302B

11Q3020466

Phạm Thị Hoa

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

64

11Q302B

11Q3020520

Mai Thị Hồng

6.86

   

Đủ điều kiện dự thi

65

11Q302B

11Q3020536

Vũ Thị Hồng Huệ

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

66

11Q302B

11Q3020597

Lương Văn Hưng

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

67

11Q302B

11Q3020643

Bùi Thanh Hường

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

68

11Q302B

11Q3020651

Nguyễn Thị Hường

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

70

11Q302B

11Q3020567

Lê Diệu Huyền

6.85

   

Đủ điều kiện dự thi

71

11Q302B

11Q3020561

Phạm Thị Thanh Huyền

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

72

11Q302B

11Q3020662

Bùi Thị Diệu Khánh

6.91

   

Đủ điều kiện dự thi

73

11Q302B

11Q3020704

Trần Thị Mai Lan

6.83

   

Đủ điều kiện dự thi

74

11Q302B

11Q3020696

Vũ Thị Lan

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

75

11Q302B

11Q3020751

Nguyễn Thị Mỹ Linh

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

76

11Q302B

11Q3020818

Phạm Thị Thu Mai

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

77

11Q302B

11Q3020829

Nguyễn Đức Mạnh

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

78

11Q302B

11Q3020861

Đỗ Thị My

6.99

   

Đủ điều kiện dự thi

79

11Q302B

11Q3020895

Hà Thị Nga

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

80

11Q302B

11Q3020906

Đoàn Thị Kim Ngân

6.34

   

Đủ điều kiện dự thi

81

11Q302B

11Q3020913

Vũ Thị Ngần

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

82

11Q302B

11Q3020932

Vũ Thị Nguyên

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

83

11Q302B

11Q3020940

Hoàng Thị Nhàn

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

84

11Q302B

11Q3020955

Nguyễn Thị Hồng Nhung

6.96

   

Đủ điều kiện dự thi

85

11Q302B

11Q3020975

Nguyễn Thị Phương Nhung

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

86

11Q302B

11Q3020959

Vũ Thị Nhung

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

87

11Q302B

11Q3020982

Phạm Thị Ninh

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

88

11Q302B

11Q3031040

Đỗ Thị Phương

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

89

11Q302B

11Q3021079

Hoàng Cao Quý

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

90

11Q302B

11Q3031102

Lê Thị Châu Sa

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

91

11Q302B

11Q3021125

Nguyễn Thị Tâm

6.45

   

Đủ điều kiện dự thi

92

11Q302B

11Q3071140

Vũ Thị Kim Thanh

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

93

11Q302B

11Q3021201

Lê Thị Thảo

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

94

11Q302B

11Q3021217

Phạm Thị Thảo

6.96

   

Đủ điều kiện dự thi

95

11Q302B

11Q3021257

Trần Ngọc Thịnh

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

96

11Q302B

11Q3021335

Nguyễn Thương Thương

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

97

11Q302B

11Q3021295

Đặng Thị Minh Thuỳ

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

98

11Q302B

11Q3021300

Phạm Thị Thuỷ

6.73

   

Đủ điều kiện dự thi

99

11Q302B

11Q3021319

Bùi Thị Thủy

6.92

   

Đủ điều kiện dự thi

100

11Q302B

11Q3021381

Nguyễn Thị Thu Trang

6.83

   

Đủ điều kiện dự thi

101

11Q302C

11Q3060050

Lê Vân Anh

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

102

11Q302C

11Q3020088

Nguyễn Thị Anh

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

103

11Q302C

11Q3020026

Nguyễn Thị Mai Anh

7

   

Đủ điều kiện dự thi

104

11Q302C

11Q3020070

Nguyễn Tuấn Anh

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

105

11Q302C

11Q3110110

Nguyễn Thị Bình

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

106

11Q302C

11Q3020144

Nguyễn Thị Phương Chinh

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

107

11Q302C

11Q3020165

Trần Ngọc Cúc

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

108

11Q302C

11Q3020182

Trần Ngọc Diệp

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

109

11Q302C

11Q3020336

Trần Thị Thái Hà

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

110

11Q302C

11Q3020407

Đoàn Thu Hằng

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

111

11Q302C

11Q3021888

Trần Thị Minh Hạnh

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

112

11Q302C

11Q3020374

Trần Thị Minh Hảo

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

113

11Q302C

11Q3020425

Nguyễn Quốc Hiếu

6.79

   

Đủ điều kiện dự thi

114

11Q302C

11Q3020462

Nguyễn Thị Hoa

6.96

   

Đủ điều kiện dự thi

115

11Q302C

11Q3020523

Bùi Thuý Hồng

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

116

11Q302C

11Q3020538

Vũ Thị Huệ

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

117

11Q302C

11Q3020591

Lưu Việt Hùng

6.73

   

Đủ điều kiện dự thi

118

11Q302C

11Q3020631

Đặng Thu Hương

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

119

11Q302C

11Q3020645

Đỗ Thị Bích Hường

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

120

11Q302C

11Q3070565

Đào Thu Huyền

6.96

   

Đủ điều kiện dự thi

121

11Q302C

11Q3020578

Trần Thu Huyền

6.97

   

Đủ điều kiện dự thi

122

11Q302C

11Q3030664

Hà Duy Khánh

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

123

11Q302C

11Q3020683

Vũ Duy Kiên

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

124

11Q302C

11Q3020759

Nguyễn Thị Mỹ Linh

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

125

11Q302C

11Q3022210

Nguyễn Thùy Linh

6.59

   

Đủ điều kiện dự thi

126

11Q302C

11Q3020770

Trần Thị Phương Loan

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

127

11Q302C

11Q3020797

Đào Thị Lụa

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

128

11Q302C

11Q3020813

Đặng Thị Phương Mai

7.28

   

Đủ điều kiện dự thi

129

11Q302C

11Q3020820

Trần Thị Mai

6.63

   

Đủ điều kiện dự thi

130

11Q302C

11Q3020847

Trần Thu Minh

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

131

11Q302C

11Q3020925

Đặng Thị Minh Ngọc

6.79

   

Đủ điều kiện dự thi

132

11Q302C

11Q3075222

Trần Thị Ngọc

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

133

11Q302C

11Q3020945

Nguyễn Thị Nhâm

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

134

11Q302C

11Q3020937

Đào Thị Nhàn

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

135

11Q302C

11Q3020976

Nguyễn Thị Như

6.87

   

Đủ điều kiện dự thi

136

11Q302C

11Q3020957

Bùi Thị Nhung

6.82

   

Đủ điều kiện dự thi

137

11Q302C

11Q3020960

Đặng Thị Nhung

6.94

   

Đủ điều kiện dự thi

138

11Q302C

11Q3021033

Hoàng Thị Mai Phương

6.35

   

Đủ điều kiện dự thi

139

11Q302C

11Q3021127

Ninh Thị Thanh Tâm

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

140

11Q302C

11Q3051221

Nguyễn Văn Thạch

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

141

11Q302C

11Q3021145

Nguyễn Văn Thanh

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

142

11Q302C

11Q3021211

Đặng Thị Phương Thảo

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

143

11Q302C

11Q3021189

Nguyễn Phương Thảo

6.26

   

Đủ điều kiện dự thi

144

11Q302C

11Q3021181

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

6.44

   

Đủ điều kiện dự thi

145

11Q302C

11Q3021325

Phạm Thị Thư

7.16

   

Đủ điều kiện dự thi

146

11Q302C

11Q3021296

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

147

11Q302C

11Q3111306

Nguyễn Thị Thuỷ

6.86

   

Đủ điều kiện dự thi

148

11Q302C

11Q3021352

Tạ Thị Tình

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

149

11Q302C

11Q3021379

Trịnh Thị Trang

6.13

   

Đủ điều kiện dự thi

150

11Q302D

11Q3021598

Nguyễn Thị Mai Anh

7.29

   

Đủ điều kiện dự thi

151

11Q302D

11Q3025004

Ninh Ngọc Bích

7.27

   

Đủ điều kiện dự thi

152

11Q302D

11Q3021695

Vũ Thị Kim Chi

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

153

11Q302D

11Q3021788

Hoàng Minh Đạt

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

154

11Q302D

11Q3021721

Đồng Bích Diệp

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

155

11Q302D

10Q3090339

Nguyễn Hồng Định

7

   

Đủ điều kiện dự thi

156

11Q302D

11Q3021765

Nguyễn Thị Duyên

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

157

11Q302D

11Q3071819

Đỗ Hương Giang

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

158

11Q302D

11Q3021922

Phạm Thị Thu Hằng

6.35

   

Đủ điều kiện dự thi

159

11Q302D

11Q3021885

Đoàn Thị Hạnh

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

160

11Q302D

11Q3111941

Phạm Thị Thu Hiền

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

161

11Q302D

11Q3021953

Bùi Thị Hoa

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

162

11Q302D

11Q3021972

Bùi Thị Thu Hoài

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

163

11Q302D

11Q3061997

Nguyễn Thị Hồng

6.91

   

Đủ điều kiện dự thi

164

11Q302D

11Q3022039

Nguyễn Thị Thanh Huyền

6.98

   

Đủ điều kiện dự thi

165

11Q302D

11Q3022066

Tống Thị Huyền

6.78

   

Đủ điều kiện dự thi

166

11Q302D

11Q3070719

Nguyễn Thị Diễm Lệ

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

167

11Q302D

11Q3022202

Đỗ Thị Thùy Linh

6.59

   

Đủ điều kiện dự thi

168

11Q302D

11Q3062272

Nguyễn Thị Lý

7.25

   

Đủ điều kiện dự thi

169

11Q302D

11Q3022291

Nguyễn Thị Mai

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

170

11Q302D

11Q3022307

Trần Thị Yến Minh

6.44

   

Đủ điều kiện dự thi

171

11Q302D

11Q3072355

Bùi Thị Nga

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

172

11Q302D

11Q3022365

Vũ Thanh Ngân

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

173

11Q302D

11Q3022390

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

174

11Q302D

11Q3022513

Vũ Thị Thanh Phương

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

175

11Q302D

11Q3022551

Trần Thị Bích Phượng

6.79

   

Đủ điều kiện dự thi

176

11Q302D

11Q3022700

Phạm Thị Kim Thoa

6.64

   

Đủ điều kiện dự thi

177

11Q302D

11Q3022731

Bùi Thị Thu

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

178

11Q302D

11Q3022752

Đỗ Thị Thuý

7.01

   

Đủ điều kiện dự thi

179

11Q302D

11Q3022775

Nguyễn Thị Minh Thúy

7.27

   

Đủ điều kiện dự thi

180

11Q302D

11Q3022861

Nguyễn Thị Minh Trang

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

181

11Q302D

11Q3022840

Nguyễn Thị Trang

7

   

Đủ điều kiện dự thi

182

11Q302D

11Q3022827

Võ Thị Minh Trang

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

183

11Q302D

11Q3022898

Hoàng Quốc Trịnh

6.88

   

Đủ điều kiện dự thi

184

11Q302D

11Q3021487

Nguyễn Thanh Tùng

7.15

   

Đủ điều kiện dự thi

185

11Q302D

11Q3021454

Trần Thị Tuyến

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

186

11Q302D

11Q3021520

Trần Hữu Vân

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

187

11Q302D

11Q3022966

Đào Hà Văn

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

188

11Q302D

11Q3021553

Nguyễn Phúc Yên

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

189

11Q302D

11Q3022993

Nguyễn Thị Yến

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

190

11Q302E

11Q3021604

Bùi Thị Vân Anh

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

191

11Q302E

11Q3021582

Đỗ Thảo Anh

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

192

11Q302E

11Q3021612

Lê Thị Vân Anh

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

193

11Q302E

11Q3021595

Nguyễn Ngọc Anh

6.26

   

Đủ điều kiện dự thi

195

11Q302E

11Q3021671

Vũ Thị Bé

6.13

   

Đủ điều kiện dự thi

196

11Q302E

11Q3021701

Đinh Thị Chinh

6.31

   

Đủ điều kiện dự thi

197

11Q302E

11Q3071793

Lê Thị Đoan

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

198

11Q302E

11Q3021732

Cao Thị Hồng Dung

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

199

11Q302E

11Q3021766

Đỗ Ngọc Dũng

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

200

11Q302E

11Q3021824

Nguyễn Thị Hà

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

201

11Q302E

11Q3021869

Nguyễn Thị Hải

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

202

11Q302E

11Q3021886

Vũ Lưu Vương Hạnh

6.23

   

Đủ điều kiện dự thi

203

11Q302E

11Q3021929

Đặng Thị Hiên

6.15

   

Đủ điều kiện dự thi

204

11Q302E

11Q3021943

Đinh Thị Hiền

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

205

11Q302E

11Q3061981

Đinh Tuấn Hoàng

5.9

   

Đủ điều kiện dự thi

206

11Q302E

11Q3022001

Nguyễn Thị Hồng

6.11

   

Đủ điều kiện dự thi

207

11Q302E

11Q3072084

Nguyễn Thu Hương

6.45

   

Đủ điều kiện dự thi

208

11Q302E

11Q3072054

Đào Thị Thu Huyền

6.55

   

Đủ điều kiện dự thi

209

11Q302E

11Q3022042

Lương Thị Huyền

6.15

   

Đủ điều kiện dự thi

210

11Q302E

11Q3022152

Lâm Thị Lan

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

211

11Q302E

11Q3112221

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

6.99

   

Đủ điều kiện dự thi

212

11Q302E

11Q3022239

Đỗ Thị Loan

6.15

   

Đủ điều kiện dự thi

213

11Q302E

11Q3022264

Đặng Thị Hương Ly

6.55

   

Đủ điều kiện dự thi

214

11Q302E

11Q3022296

Nguyễn Thị Thanh Mai

6.45

   

Đủ điều kiện dự thi

215

11Q302E

11Q3022278

Trần Ngọc Mai

6.17

   

Đủ điều kiện dự thi

216

11Q302E

11Q3022359

Nguyễn Thúy Nga

6.26

   

Đủ điều kiện dự thi

217

11Q302E

11Q3022367

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

6.11

   

Đủ điều kiện dự thi

218

11Q302E

11Q3022392

Cao Thị Bích Ngọc

6.26

   

Đủ điều kiện dự thi

219

11Q302E

11Q3022409

Trần Thị Nguyên

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

220

11Q302E

11Q3022527

Đinh Thị Thuý Phương

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

221

11Q302E

11Q3022552

Phạm Thị Bích Phượng

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

222

11Q302E

11Q3022576

Trịnh Thị Quyên

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

223

11Q302E

11Q3022603

Trần Thị Hoàn Sinh

6.15

   

Đủ điều kiện dự thi

224

11Q302E

11Q3022674

Nguyễn Thị Hồng Thảo

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

225

11Q302E

11Q3022732

Bùi Hoài Thu

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

227

11Q302E

11Q3022806

Lê Thị Thương

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

228

11Q302E

11Q3022753

Nguyễn Thị Thanh Thuý

6.31

   

Đủ điều kiện dự thi

229

11Q302E

11Q3025005

Nguyễn Vũ Diệu Thủy

6.71

   

Đủ điều kiện dự thi

230

11Q302E

11Q3032834

Lã Thị Huyền Trang

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

231

11Q302E

11Q3022871

Lê Thiên Trang

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

232

11Q302E

11Q3021401

Nguyễn Thị Huyền Trang

6.35

   

Đủ điều kiện dự thi

233

11Q302E

11Q3022845

Phùng Thị Trang

7.12

   

Đủ điều kiện dự thi

234

11Q302E

11Q3021489

Đào Minh Tùng

6.09

   

Đủ điều kiện dự thi

235

11Q302E

11Q3022915

Phạm Thị Ngọc Tuyết

6.28

   

Đủ điều kiện dự thi

236

11Q302E

11Q3022984

Tống Thị Xuyến

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

237

11Q302E

11Q3023002

Vũ Thị Yến

6.18

   

Đủ điều kiện dự thi


>> XEM TIẾP "DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP" (từ lớp 11Q302F đến 11Q302J).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu