• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014, NGÀNH KẾ TOÁN

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ  Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP (từ lớp 11Q302F đến lớp 11Q302J):

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

238

11Q302F

11Q3021596

Đinh Thị Mai Anh

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

240

11Q302F

11Q3021652

Lê Thị Quỳnh Anh

6.15

   

Đủ điều kiện dự thi

241

11Q302F

11Q3021674

Mạc Thị Bích

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

242

11Q302F

11Q3021709

Vũ Thị Cúc

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

243

11Q302F

11Q3071805

Lương Thị Hương Giang

6.23

   

Đủ điều kiện dự thi

244

11Q302F

11Q3021847

Đỗ Thị Hà

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

245

11Q302F

11Q3021826

Lương Thị Hà

6.17

   

Đủ điều kiện dự thi

246

11Q302F

11Q3021918

Nguyễn Thị Thúy Hằng

6.28

   

Đủ điều kiện dự thi

247

11Q302F

11Q3021945

Đàm Thị Hiền

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

248

11Q302F

11Q3021966

Khương Quỳnh Hoa

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

249

11Q302F

11Q3025252

Trần Thị Hồng

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

250

11Q302F

11Q3022016

Đoàn Thị Huệ

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

251

11Q302F

11Q3022103

Đinh Thị Hương

6.63

   

Đủ điều kiện dự thi

252

11Q302F

11Q3022094

Nguyễn Thị Lan Hương

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

253

11Q302F

11Q3072030

Nguyễn Thị ánh Huyền

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

254

11Q302F

11Q3022154

Nguyễn Thị Lan

6.77

   

Đủ điều kiện dự thi

256

11Q302F

11Q3022240

Phạm Thị Loan

6.94

   

Đủ điều kiện dự thi

257

11Q302F

11Q3022282

Trương Thị Thanh Mai

6.09

   

Đủ điều kiện dự thi

258

11Q302F

11Q3022329

Phạm Thị Trà My

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

259

11Q302F

11Q3022361

Đinh Thị Nga

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

260

11Q302F

11Q3070923

Đỗ Thị Ngọc

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

261

11Q302F

11Q3022397

Lương Thị Ngọc

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

262

11Q302F

11Q3022423

Phạm Thị Thanh Nhàn

6.44

   

Đủ điều kiện dự thi

263

11Q302F

11Q3022439

Lê Thị Nhung

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

264

11Q302F

11Q3022498

Mai Thị Kim Oanh

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

265

11Q302F

11Q3022556

Mai Thuý Phượng

6.23

   

Đủ điều kiện dự thi

266

11Q302F

11Q3022618

Phạm Văn Tấn

7.28

   

Đủ điều kiện dự thi

267

11Q302F

10Q3091354

Nguyễn Thị Thảo

7.01

   

Đủ điều kiện dự thi

268

11Q302F

11Q3022649

Vũ Thu Thảo

7.09

   

Đủ điều kiện dự thi

269

11Q302F

11Q3021254

Cao Văn Thịnh

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

270

11Q302F

11Q3022719

Lê Thị Thu

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

271

11Q302F

11Q3021407

Nguyễn Thị Huyền Trâm

6.85

   

Đủ điều kiện dự thi

272

11Q302F

11Q3022849

Bùi Thị Minh Trang

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

273

11Q302F

11Q3025251

Lý Thị Minh Trang

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

274

11Q302F

11Q3072927

Phạm Anh Tú

7.01

   

Đủ điều kiện dự thi

275

11Q302F

11Q3021476

Nguyễn Thanh Tùng

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

276

11Q302F

11Q3021501

Khúc Thị Tươm

6.45

   

Đủ điều kiện dự thi

277

11Q302F

11Q3022986

Ngô Thị Yên

7.28

   

Đủ điều kiện dự thi

279

11Q302G

11Q3021636

Nguyễn Thị Vân Anh

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

280

11Q302G

11Q3021681

Phạm Thị Châm

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

281

11Q302G

10Q3060286

Phạm Thị Dư

6.66

   

Đủ điều kiện dự thi

282

11Q302G

11Q3021814

Vũ Thị Mỹ Giang

7.22

   

Đủ điều kiện dự thi

283

11Q302G

11Q3021850

Đỗ Thu Hà

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

284

11Q302G

10Q3090388

Nguyễn Thị Hà

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

285

11Q302G

11Q3021827

Phạm Thị Hà

6.88

   

Đủ điều kiện dự thi

286

11Q302G

11Q3021937

Bạch Thị Hiền

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

287

11Q302G

11Q3021996

Phạm Thị Hồng

7.11

   

Đủ điều kiện dự thi

288

11Q302G

11Q3022017

Lê Thị Thanh Huệ

6.89

   

Đủ điều kiện dự thi

289

11Q302G

11Q3022113

Phạm Thị Thu Hương

7.15

   

Đủ điều kiện dự thi

290

11Q302G

11Q3022095

Tô Thị Hương

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

291

11Q302G

11Q3022127

Trần Thùy Hường

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

292

11Q302G

11Q3022034

Bùi Thị Thanh Huyền

6.29

   

Đủ điều kiện dự thi

293

11Q302G

11Q3072063

Đỗ Thị Thu Huyền

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

294

11Q302G

11Q3062047

Nguyễn Thị Thu Huyền

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

295

11Q302G

11Q3022171

Hoàng Thị Liên

6.63

   

Đủ điều kiện dự thi

296

11Q302G

11Q3022224

Nguyễn Thị Diệp Linh

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

297

11Q302G

11Q3022242

Nguyễn Thị Phương Loan

7.16

   

Đủ điều kiện dự thi

298

11Q302G

11Q3022270

Cao Thị Thiên Lý

7.05

   

Đủ điều kiện dự thi

299

11Q302G

11Q3062290

Dương Thị Mai

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

300

11Q302G

11Q3112303

Vũ Thị Trà Mi

7.21

   

Đủ điều kiện dự thi

301

11Q302G

11Q3022340

Phạm Thị Nam

7.04

   

Đủ điều kiện dự thi

302

11Q302G

11Q3022363

Trịnh Thị Ngà

6.84

   

Đủ điều kiện dự thi

303

11Q302G

11Q3022401

Nguyễn Thị Ngọc

6.96

   

Đủ điều kiện dự thi

304

11Q302G

11Q3022385

Trần Thị ánh Ngọc

6.83

   

Đủ điều kiện dự thi

305

11Q302G

11Q3022454

Đàm Phương Nhung

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

306

11Q302G

11Q3022466

Nguyễn Bùi Thị Nhung

7.28

   

Đủ điều kiện dự thi

307

11Q302G

11Q3022548

Lương Thị Hà Phương

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

308

11Q302G

11Q3022511

Phạm Thị Thu Phương

7.04

   

Đủ điều kiện dự thi

309

11Q302G

11Q3022559

Bùi Bích Phượng

7.02

   

Đủ điều kiện dự thi

310

11Q302G

11Q3022684

Phạm Thị Thắm

7.23

   

Đủ điều kiện dự thi

311

11Q302G

11Q3022621

Nguyễn Phương Thanh

7.06

   

Đủ điều kiện dự thi

312

11Q302G

11Q3022665

Nguyễn Thị Thảo

6.83

   

Đủ điều kiện dự thi

313

11Q302G

11Q3022721

Trần Thị Hà Thu

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

314

11Q302G

11Q3022798

Bùi Thị Minh Thư

6.71

   

Đủ điều kiện dự thi

315

11Q302G

11Q3022747

Nguyễn Thị Thuý

7.07

   

Đủ điều kiện dự thi

317

11Q302G

11Q3022823

Bùi Thị Minh Trang

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

318

11Q302G

11Q3022855

Phạm Thị Hoài Trang

6.2

   

Đủ điều kiện dự thi

319

11Q302G

11Q3022839

Phạm Thị Thu Trang

6.29

   

Đủ điều kiện dự thi

321

11Q302G

11Q3071481

Nguyễn Công Tùng

7.02

   

Đủ điều kiện dự thi

322

11Q302G

11Q3021453

Trần Thị Tuyến

7

   

Đủ điều kiện dự thi

323

11Q302G

11Q3021566

Hoàng Thị Hải Yến

7.16

   

Đủ điều kiện dự thi

324

11Q302G

11Q3062992

Nguyễn Thị Hải Yến

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

325

11Q302H

11Q3021571

Hoàng Thị An

6.63

   

Đủ điều kiện dự thi

326

11Q302H

11Q3111616

Nguyễn Mai Anh

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

327

11Q302H

11Q3025121

Nguyễn Tuấn Anh

6.28

   

Đủ điều kiện dự thi

328

11Q302H

11Q3021626

Phạm Thị Anh

7.36

   

Đủ điều kiện dự thi

329

11Q302H

11Q3020053

Vũ Thị Lệ Anh

6.55

   

Đủ điều kiện dự thi

330

11Q302H

11Q3021719

Hồ Thị Phương Diễm

6.73

   

Đủ điều kiện dự thi

331

11Q302H

11Q3021722

Bùi Thị Tuyết Dinh

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

332

11Q302H

11Q3021760

Đào Thị Duyên

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

333

11Q302H

11Q3025117

Mai Thị Duyên

7.11

   

Đủ điều kiện dự thi

334

11Q302H

11Q3021860

Trần Thị Thu Hà

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

335

11Q302H

11Q3031868

Nguyễn Thị Hải

6.73

   

Đủ điều kiện dự thi

336

11Q302H

11Q3020399

Nguyễn Thị Hằng

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

337

11Q302H

11Q3021904

Phạm Thị Linh Hằng

7.19

   

Đủ điều kiện dự thi

338

11Q302H

11Q3020379

Trần Thị Thanh Hảo

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

339

11Q302H

11Q3020467

Phạm Thị Hoa

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

340

11Q302H

11Q3025011

Quách Thị Hợp

7.16

   

Đủ điều kiện dự thi

341

11Q302H

11Q3062116

Nguyễn Thị Hương

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

342

11Q302H

11Q3025020

Trần Thu Hương

7.19

   

Đủ điều kiện dự thi

343

11Q302H

11Q3060581

Trần Thị Huyền

7.32

   

Đủ điều kiện dự thi

344

11Q302H

11Q3025022

Vũ Trọng Khánh

7.01

   

Đủ điều kiện dự thi

345

11Q302H

11Q3020756

Nguyễn Thuỳ Linh

6.84

   

Đủ điều kiện dự thi

346

11Q302H

11Q3020822

Lê Thị Bình Mai

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

347

11Q302H

11Q3025028

Phạm Đức Mạnh

7.39

   

Đủ điều kiện dự thi

348

11Q302H

11Q3025113

Lương Thị Ngân

7.33

   

Đủ điều kiện dự thi

349

11Q302H

11Q3025023

Nguyễn Thị Ngân

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

350

11Q302H

11Q3020912

Trần Hồng Ngân

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

351

11Q302H

11Q3021032

Đỗ Thị Phương

6.64

   

Đủ điều kiện dự thi

352

11Q302H

11Q3021015

Phạm Thị Phương

7.05

   

Đủ điều kiện dự thi

353

11Q302H

11Q3021030

Trần Thị Thu Phương

6.14

   

Đủ điều kiện dự thi

354

11Q302H

11Q3022568

Nguyễn Thị Phượng

6.98

   

Đủ điều kiện dự thi

355

11Q302H

11Q3025012

Mạc Thị Quỳnh

6.29

   

Đủ điều kiện dự thi

356

11Q302H

11Q3025120

Phạm Thị Như Quỳnh

7.2

   

Đủ điều kiện dự thi

357

11Q302H

11Q3021178

Bùi Thị Phương Thảo

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

358

11Q302H

11Q3025019

Phạm Thanh Thảo

6.55

   

Đủ điều kiện dự thi

359

11Q302H

11Q3021198

Vũ Thanh Thảo

6.59

   

Đủ điều kiện dự thi

360

11Q302H

11Q3025015

Vũ Thị Thu

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

361

11Q302H

11Q3022762

Nguyễn Thị Thuỷ

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

362

11Q302H

11Q3025025

Lê Thu Trang

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

363

11Q302H

11Q3022848

Nguyễn Thị Thảo Trang

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

364

11Q302H

11Q3021363

Nguyễn Thị Vân Trang

6.19

   

Đủ điều kiện dự thi

365

11Q302H

11Q3025037

Nguyễn Thị Minh Tuyết

6.78

   

Đủ điều kiện dự thi

366

11Q302H

11Q3021531

Nguyễn Thùy Vi

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

367

11Q302H

11Q3022976

Đỗ Thanh Xuân

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

368

11Q302I

11Q3025043

Đặng Phương Anh

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

369

11Q302I

11Q3025068

Đào Thị Quỳnh Anh

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

370

11Q302I

11Q3025014

Lê Thị Vân Anh

6.75

   

Đủ điều kiện dự thi

371

11Q302I

11Q3020039

Ngô Thị Mai Anh

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

372

11Q302I

11Q3025098

Nguyễn Thị Ngọc Anh

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

373

11Q302I

11Q3025078

Phạm Huyền Anh

7.29

   

Đủ điều kiện dự thi

374

11Q302I

11Q3025056

Tô Thị Vân Anh

7.56

   

Đủ điều kiện dự thi

375

11Q302I

11Q3025070

Bùi Ngọc Ánh

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

376

11Q302I

11Q3020104

Phan Thị Ngọc Bích

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

377

11Q302I

11Q3025049

Trịnh Thu Chang

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

378

11Q302I

11Q3031785

Phạm Quốc Đạt

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

379

11Q302I

11Q3025021

Nguyễn Thị Hồng Diễm

7.69

   

Đủ điều kiện dự thi

380

11Q302I

11Q3025084

Nguyễn Thị Dinh

6.75

   

Đủ điều kiện dự thi

381

11Q302I

11Q3020185

Ngô Thị Dịu

6.63

   

Đủ điều kiện dự thi

383

11Q302I

11Q3020194

Nguyễn Thị Bích Dung

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

384

11Q302I

11Q3025006

Phạm Thu Hà

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

385

11Q302I

11Q3025017

Vũ Thị Thu Hà

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

387

11Q302I

11Q3021950

Phạm Thị Hiền

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

388

11Q302I

11Q3020638

Nguyễn Thị Hường

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

389

11Q302I

11Q3062131

Trần Thu Hường

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

390

11Q302I

11Q3025050

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

391

11Q302I

11Q3025100

Phạm Thị Thu Huyền

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

392

11Q302I

11Q3025104

Nguyễn Thị Lan

6.44

   

Đủ điều kiện dự thi

393

11Q302I

11Q3022157

Hoàng Thị Làn

6.55

   

Đủ điều kiện dự thi

394

11Q302I

11Q3025042

Nguyễn Ngọc Mỹ Linh

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

395

11Q302I

11Q3022259

Tạ Thị Hiền Lương

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

396

11Q302I

11Q3025062

Trần Thị Quỳnh Mai

6.97

   

Đủ điều kiện dự thi

397

11Q302I

11Q3020858

Phạm Thị Thùy Mừng

7.06

   

Đủ điều kiện dự thi

398

11Q302I

11Q3025096

Đoàn Thành Nam

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

399

11Q302I

11Q3025235

Ngô Thị Kim Ngân

7.28

   

Đủ điều kiện dự thi

400

11Q302I

11Q3025088

Nguyễn Minh Ngọc

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

401

11Q302I

11Q3025230

Nguyễn Thị Bích Ngọc

6.91

   

Đủ điều kiện dự thi

402

11Q302I

11Q3025087

Phạm Thị Bích Ngọc

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

403

11Q302I

11Q3025089

Phạm Thị Nguyên

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

404

11Q302I

11Q3020958

Lê Thị Nhung

6.34

   

Đủ điều kiện dự thi

405

11Q302I

11Q3025086

Phạm Thị Oanh

6.29

   

Đủ điều kiện dự thi

406

11Q302I

11Q3022483

Trịnh Thị Kim Oanh

6.98

   

Đủ điều kiện dự thi

407

11Q302I

11Q3025018

Phạm Thị Minh Phương

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

408

11Q302I

11Q3025024

Phạm Thị Phương

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

410

11Q302I

11Q3025079

Phạm Đình Thái

6.16

   

Đủ điều kiện dự thi

411

11Q302I

11Q3021222

Đỗ Thị Thẫm

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

412

11Q302I

11Q3021146

Lê Thị Thanh

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

413

11Q302I

11Q3025010

Nguyễn Thị Phương Thanh

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

414

11Q302I

11Q3025046

Đỗ Thị Thu Thảo

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

415

11Q302I

11Q3025057

Doãn Thu Thảo

6.08

   

Đủ điều kiện dự thi

416

11Q302I

11Q3025099

Quách Thị Thảo

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

417

11Q302I

11Q3025073

Vũ Thị Thảo

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

418

11Q302I

11Q3025240

Trần Thị Thu

7.39

   

Đủ điều kiện dự thi

419

11Q302I

11Q3025077

Nguyễn Thùy Trang

6.66

   

Đủ điều kiện dự thi

420

11Q302I

11Q3025039

Phạm Thu Trang

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

421

11Q302I

11Q3025033

Vũ Thị Huyền Trang

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

422

11Q302J

11Q3025175

Vũ Thị Châm

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

423

11Q302J

11Q3025212

Trần Thị Châu

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

424

11Q302J

11Q3025177

Hoàng Linh Chi

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

425

11Q302J

11Q3025150

Trần Văn Chính

7.24

   

Đủ điều kiện dự thi

426

11Q302J

11Q3025158

Vũ Kim Dinh

6.93

   

Đủ điều kiện dự thi

427

11Q302J

11Q3025162

Đinh Thị Giang

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

428

11Q302J

11Q3025125

Đỗ Thị Giang

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

429

11Q302J

11Q3025192

Đoàn Thị Giang

6.95

   

Đủ điều kiện dự thi

430

11Q302J

11Q3020319

Phạm Thị Hương Giang

6.34

   

Đủ điều kiện dự thi

431

11Q302J

11Q3025142

Khúc Thị Thu Hà

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

432

11Q302J

11Q3020327

Nguyễn Thị Thu Hà

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

433

11Q302J

11Q3025196

Nguyễn Thị Thu Hà

6.71

   

Đủ điều kiện dự thi

434

11Q302J

11Q3025152

Phạm Hồng Hà

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

435

11Q302J

11Q3101879

Trần Thị Hạ

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

436

11Q302J

11Q3025184

Cao Thị Hằng

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

437

11Q302J

11Q3025151

Nguyễn Thị Hằng

6.44

   

Đủ điều kiện dự thi

438

11Q302J

11Q3025188

Nguyễn Thị Hằng

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

440

11Q302J

11Q3025186

Lại Thị Thu Hoan

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

441

11Q302J

11Q3025185

Cao Thị Huệ

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

442

11Q302J

11Q3025189

Phạm Thị Huệ

7.14

   

Đủ điều kiện dự thi

443

11Q302J

11Q3025214

Trần Thị Huệ

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

444

11Q302J

11Q3025135

Trương Thị Thu Huệ

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

445

11Q302J

11Q3025174

Hoàng Thị Hương

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

446

11Q302J

11Q3020611

Nguyễn Thị Hương

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

447

11Q302J

11Q3025170

Trần Thị Hương

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

448

11Q302J

11Q3025204

Hoàng Đức Lâm

6.66

   

Đủ điều kiện dự thi

449

11Q302J

11Q3025145

Lê Thị Lan

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

450

11Q302J

11Q3025176

Cao Thị Liên

7.26

   

Đủ điều kiện dự thi

451

11Q302J

11Q3025129

Nguyễn Thị Kim Liên

7.06

   

Đủ điều kiện dự thi

452

11Q302J

11Q3025210

Nguyễn Thuỳ Liên

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

453

11Q302J

11Q3025159

Vũ Thị Liên

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

454

11Q302J

11Q3025168

Nguyễn Thị Thùy Linh

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

455

11Q302J

11Q3025219

Nguyễn Thị Mai

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

456

11Q302J

11Q3025190

Trần Thị Mai

7.13

   

Đủ điều kiện dự thi

457

11Q302J

11Q3025138

Phạm Thị Ngàn

6.53

   

Đủ điều kiện dự thi

458

11Q302J

11Q3025124

Nguyễn Thị Ngọc

6.98

   

Đủ điều kiện dự thi

459

11Q302J

11Q3025164

Bùi Hồng Nhung

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

460

11Q302J

11Q3025178

Nguyễn Tuyết Nhung

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

461

11Q302J

11Q3025169

Phan Thị Kim Oanh

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

462

11Q302J

11Q3025207

Nguyễn Tiên Phong

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

463

11Q302J

11Q3025187

Mai Thị Như Quỳnh

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

464

11Q302J

11Q3025140

Phạm Hương Quỳnh

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

466

11Q302J

11Q3025221

Nguyễn Ngọc Tân

6.86

   

Đủ điều kiện dự thi

467

11Q302J

11Q3025171

Trần Duy Thành

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

468

11Q302J

11Q3025183

Nguyễn Thị Hoài Thu

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

469

11Q302J

11Q3025165

Lã Thị Phương Thúy

6.82

   

Đủ điều kiện dự thi

470

11Q302J

11Q3025194

Lại Thị Thủy

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

473

11Q302J

11Q3025163

Nguyễn Thị Tươi

6.31

   

Đủ điều kiện dự thi

474

11Q302J

11Q3025147

Đoàn Thị Hải Yến

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

>> XEM LẠI TỪ ĐẦU "DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP" (từ lớp 11Q302A đến 11Q302E).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu