• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ  Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

 

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

1

11Q303A

11Q3030718

Vũ Văn Lên

5.73

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

2

11Q303A

11Q3062324

Đàm Hà My

5.97

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

3

11Q303A

11Q3031493

Lâm Thanh Tùng

6.11

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

4

11Q303A

09Q3031256

Phạm Văn Mạnh

5.98

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

5

11Q303A

11Q3031780

Đỗ Hoàng Dương

5.47

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

6

11Q303A

11Q3031256

Vũ Văn Thịnh

5.94

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

7

11Q303A

09Q3030363

Vũ Duy Dương

5.72

5

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

8

11Q303A

11Q3035000

Nguyễn Lộc Anh

5.15

8

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

9

11Q303A

11Q3032629

Lều Quang Thanh

3.88

22

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

11Q303A

11Q3032345

Lê Tuyên Nam

3.8

24

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

11Q303A

11Q3030097

Trần Xuân Bách

1.68

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

11Q303A

11Q3072902

Phạm Bá Trung

1.4

43

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

11Q303A

11Q3030442

Ngô Ngọc Hiệp

1.36

45

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

11Q303A

11Q3035110

Đặng Mạnh Tú

1.01

48

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

11Q303A

11Q3031976

Lê Công Hoàn

0.51

50

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

11Q303A

11Q3031508

Nguyễn Thị Thanh Vân

0.9

50

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

11Q303A

11Q3035199

Phan Văn Mạnh

0.65

51

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

11Q303A

11Q3030877

Nguyễn Văn Nam

0.47

51

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

11Q303A

11Q3032341

Lê Hoàng Nam

0.67

52

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

11Q303A

08Q3031538

Vũ Thành Long

0.4

54

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

11Q303A

11Q3030589

Nguyễn Mạnh Hùng

6.01

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

17

11Q303A

11Q3032082

Phạm Quốc Hưng

5.95

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

19

11Q303A

11Q3030554

Nguyễn Quang Huy

5.95

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

20

11Q303A

11Q3030669

Nguyễn Ngọc Khánh

5.98

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

23

11Q303A

11Q3035047

Nguyễn Văn Mạnh

5.89

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

26

11Q303A

11Q3032581

Hoàng Đình Quý

6.25

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

27

11Q303A

11Q3031082

Trần Ngọc Quý

6.07

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

29

11Q303A

11Q3031137

Ứng Quốc Tân

6.25

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

33

11Q303A

11Q3031357

Đỗ Văn Toàn

6.54

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

35

11Q303A

11Q3061463

Khổng Minh Tú

6.46

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

39

11Q303A

11Q3031542

Phạm Văn Vinh

6.21

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

1

11Q303A

11Q3031651

Nguyễn Thị Hồng Anh

6.39

     

2

11Q303A

11Q3030115

Đào Xuân Bộ

6.59

     

3

11Q303A

11Q3030140

Nguyễn Thị Chinh

6.05

     

4

11Q303A

11Q3030143

Nguyễn Trọng Chinh

6.25

     

5

11Q303A

11Q3030267

Nguyễn Tiến Đạt

5.79

     

6

11Q303A

09Q3070406

Nguyễn Quốc Định

6.15

     

7

11Q303A

11Q3035076

Đỗ Anh Dũng

6.13

     

8

11Q303A

11Q3030241

Phạm Đại Dương

5.99

     

9

11Q303A

11Q3035195

Nguyễn Thị Hà

6.39

     

10

11Q303A

11Q3031965

Nguyễn Thị Hoa

6.63

     

11

11Q303A

11Q3071974

Bùi Văn Hoài

6.19

     

12

11Q303A

11Q3030474

Vũ Đức Hoan

6.36

     

13

11Q303A

11Q3031982

Bùi Huy Hoàng

5.96

     

14

11Q303A

11Q3030503

Phí Hoàng

6.04

     

16

11Q303A

11Q3032078

Vũ Lệnh Hùng

5.96

     

18

11Q303A

11Q3032028

Hà Quang Huy

6.23

     

21

11Q303A

11Q3030689

Nguyễn Khánh Kiên

6.12

     

22

11Q303A

11Q3035141

Phạm Xuân Lượng

6.01

     

24

11Q303A

11Q3030845

Ngô Duy Minh

6.06

     

25

11Q303A

11Q3030983

Nguyễn Tùng Ninh

6.07

     

28

11Q303A

11Q3031109

Ngô Kim Sinh

6.17

     

30

11Q303A

11Q3031174

Nguyễn Thế Thành

5.97

     

31

11Q303A

11Q3035102

Vũ Văn Thêm

6.82

     

32

11Q303A

11Q3032812

Hà Đức Tiến

6.59

     

34

11Q303A

11Q3032833

Phạm Thu Trang

6.33

     

36

11Q303A

11Q3035166

Nguyễn Đắc Mạnh Tùng

6.29

     

37

11Q303A

11Q3032912

Lương Thị Tuyết

6.85

     

38

11Q303A

11Q3032969

Phạm Văn Việt

6.24

     

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu