• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

 

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

1

11Q305A

11Q3050170

Phạm Ngọc Cường

6.01

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

2

11Q305A

11Q3050444

Lê Văn Hiệp

6.1

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

3

11Q305A

11Q3055060

Phạm Xuân Tiến

6

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

4

11Q305A

11Q3050607

Bùi Đức Hưng

5.93

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

5

11Q305A

11Q3050150

Nguyễn Khắc Chung

5.71

5

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

6

11Q305A

11Q3051068

Đỗ Thanh Quế

5.68

8

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

7

11Q305A

11Q3050078

Vũ Việt Anh

4.99

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

8

11Q305A

11Q3055208

Nguyễn Duy Hướng

5.08

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

9

11Q305A

06Q3052054

Tạ Việt Thắng

4.3

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

11Q305A

11Q3055115

Lê Quang Sơn

5.15

17

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

11Q305A

11Q3055155

Trần Tiến Thành

4.03

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

11Q305A

11Q3050259

Phạm Ngọc Dự

3.01

35

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

11Q305A

11Q3055063

Phạm Tuấn Anh

2

45

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

11Q305A

11Q3030239

Nguyễn Tiến Dũng

1.95

45

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

11Q305A

11Q3050429

Nguyễn Trung Hiếu

1.72

46

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

11Q305A

11Q3050054

Đào Tuấn Anh

0.84

54

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

11Q305A

11Q3055248

Nguyễn Văn Hợp

0.97

54

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

11Q305A

11Q3050793

Trần Văn Luân

1.07

54

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

11Q305A

11Q3055225

Nguyễn Quyền Anh

0.83

55

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

11Q305A

11Q3050368

Đinh Xuân Hải

0.66

55

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

1

11Q305A

11Q3050087

Phạm Ngọc Anh

6.32

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

6

11Q305A

11Q3050345

Nguyễn Văn Hà

6.14

 

Thiếu học phí học kỳ 4, 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

21

11Q305A

11Q3050792

Nguyễn Thành Luân

6.1

 

Thiếu học phí học kỳ 4, 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

24

11Q305A

11Q3050880

Ngô Văn Nam

6.19

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

31

11Q305A

11Q3055109

Vũ Bá Quyết

7.21

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

32

11Q305A

11Q3032604

Nguyễn Trung Sơn

5.96

 

Thiếu học phí học kỳ 3, 4, 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

36

11Q305A

11Q3051338

Nguyễn Văn Thường

6.21

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

2

11Q305A

11Q3050160

Đỗ Văn Công

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

3

11Q305A

11Q3050262

Nguyễn Trọng Đại

6.14

   

Đủ điều kiện dự thi

4

11Q305A

11Q3050224

Nguyễn Anh Dũng

6.41

   

Đủ điều kiện dự thi

5

11Q305A

11Q3055132

Ngô Văn Duy

6.75

   

Đủ điều kiện dự thi

7

11Q305A

11Q3055105

Đào Minh Hải

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

8

11Q305A

11Q3050367

Trần Trung Hải

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

9

11Q305A

11Q3050356

Phạm Công Hào

6.59

   

Đủ điều kiện dự thi

10

11Q305A

11Q3050419

Bùi Mạnh Hiếu

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

11

11Q305A

11Q3050421

Nguyễn Trung Hiếu

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

12

11Q305A

11Q3050524

Phạm Văn Hội

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

13

11Q305A

11Q3050528

Bùi Văn Huân

6.21

   

Đủ điều kiện dự thi

14

11Q305A

11Q3020596

Đặng Duy Hưng

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

15

11Q305A

11Q3055097

Phạm Công Hưng

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

16

11Q305A

11Q3055160

Nguyễn Văn Hữu

6.82

   

Đủ điều kiện dự thi

17

11Q305A

11Q3050542

Đàm Trung Huy

6.11

   

Đủ điều kiện dự thi

18

11Q305A

11Q3050671

Lê Văn Khải

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

19

11Q305A

11Q3050678

Đoàn Trọng Khuê

6.34

   

Đủ điều kiện dự thi

20

11Q305A

11Q3050682

Bùi Đăng Kiên

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

22

11Q305A

11Q3050803

Phạm Hữu Lượng

6.94

   

Đủ điều kiện dự thi

23

11Q305A

11Q3050842

Nguyễn Việt Minh

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

25

11Q305A

11Q3050928

Đặng Đình Ngọc

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

26

11Q305A

11Q3050926

Khổng Trung Ngọc

6.64

   

Đủ điều kiện dự thi

27

11Q305A

11Q3050934

Phạm Văn Nguyện

6.55

   

Đủ điều kiện dự thi

28

11Q305A

11Q3055038

Nguyễn Văn Phú

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

29

11Q305A

11Q3051009

Lương Thanh Phúc

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

30

11Q305A

11Q3055048

Phạm Hồng Quang

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

33

11Q305A

11Q3051228

Bùi Đình Thắng

6.75

   

Đủ điều kiện dự thi

34

11Q305A

11Q3051232

Nguyễn Văn Thắng

7.2

   

Đủ điều kiện dự thi

35

11Q305A

11Q3051241

Phạm Văn Thắng

6.28

   

Đủ điều kiện dự thi

37

11Q305A

11Q3055041

Phạm Văn Thưởng

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

38

11Q305A

11Q3051535

Phạm Đức Việt

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu