• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

 

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

34

11Q307B

11Q3075061

Bùi Văn Cường

6.12

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

39

11Q307B

11Q3061849

Bùi Thị Ngọc Hà

6.6

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

40

11Q307B

11Q3071963

Trần Thị Hoa

6.29

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

44

11Q307B

11Q3072226

Đàm Thị Mỹ Linh

6.28

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

49

11Q307B

11Q3072480

Phùng Kim Oanh

6.53

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

50

11Q307B

11Q3072572

Nguyễn Ngọc Quang

6.61

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

54

11Q307B

11Q3062777

Vũ Thị Thanh Thúy

6.22

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

56

11Q307B

11Q3072843

Phạm Thùy Trang

6.22

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

01

11Q307A

11Q3060848

Nguyễn Hoàng Minh

6.09

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

02

11Q307A

11Q3071214

Nguyễn Thu Thảo

6.44

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

03

11Q307A

11Q3075241

Nguyễn Thị Hoài Thu

6.78

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

04

11Q307A

11Q3070200

Đinh Quang Duy

5.91

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

05

11Q307A

11Q3071122

Nguyễn Quang Sỹ

5.61

5

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

06

11Q307A

11Q3071142

Nguyễn Quang Thanh

4.19

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

07

11Q307A

11Q3071345

Bùi Văn Tiến

3.82

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

08

11Q307A

11Q3070838

Đồng Văn Minh

3.69

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

09

11Q307A

11Q3070494

Vũ Anh Hoàng

3.28

22

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

11Q307A

11Q3075223

Đoàn Văn Tuấn

3.27

22

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

11Q307A

11Q3075245

Nguyễn Thị Chang

3.17

23

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

11Q307A

08Q3072886

Ngô Văn Trường

2.62

24

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

11Q307A

11Q3061746

Hoàng Thị Kim Dung

3.13

25

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

11Q307A

11Q3011409

Phạm Thị Trinh

2.61

27

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

11Q307A

11Q3070623

Nguyễn Thu Hương

1.88

30

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

11Q307A

11Q3070890

Hoàng Thị Nga

1.83

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

11Q307A

11Q3070530

Trần Thị Huế

1.75

33

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

11Q307A

11Q3070674

Phạm Văn Khiêm

1.78

35

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

11Q307A

11Q3075246

Nguyễn Thị Chi

1.64

36

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

11Q307A

11Q3070866

Nguyễn Văn Nam

1.21

37

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

21

11Q307A

11Q3070240

Trần Thị Thùy Dương

1.09

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

22

11Q307A

11Q3075237

Nguyễn Thị Thu Ngọc

0.93

39

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

23

11Q307A

11Q3071183

Nguyễn Phương Thảo

0.05

45

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

24

11Q307B

11Q3071973

Đoàn Thị Hoài

6.66

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

25

11Q307B

11Q3072247

Bùi Bảo Long

5.8

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

26

11Q307B

10Q3072946

Nguyễn Thị Phương Thảo

6.82

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

27

11Q307B

11Q3072930

Phạm Sơn Tùng

5.95

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

28

11Q307B

11Q3071708

Ngô Thị Cúc

4.67

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

29

11Q307B

11Q3072356

Vũ Thu Nga

3.96

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

30

11Q307B

11Q3072182

Phạm Thị Kim Liên

1.66

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

31

11Q307B

11Q3072938

Vũ Thị Tươi

1.7

33

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

32

11Q307B

11Q3071813

Đặng Hương Giang

1.81

34

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

33

11Q307B

11Q3071767

Hoàng Trung Dũng

0.94

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

34

11Q307B

11Q3072414

Vũ Minh Nguyệt

1.14

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

35

11Q307B

11Q3075122

Trần Thị Bích Phượng

1.06

38

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

36

11Q307B

11Q3071602

Lê Thị Quỳnh Anh

0.69

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

37

11Q307B

11Q3071768

Nguyễn Văn Dương

0.64

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

38

11Q307B

11Q3071519

Phạm Thị Vân

0.7

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

39

11Q307B

11Q3071599

Đặng Phương Anh

0.5

42

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

40

11Q307B

11Q3050867

Nguyễn Văn Nam

0.63

42

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

41

11Q307B

11Q3072399

Trần Thị Thuý Ngọc

0.53

42

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

42

11Q307B

11Q3071958

Vũ Thị Kim Hoa

0.5

43

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

43

11Q307B

11Q3071752

Vũ Thị Dung

0.12

45

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

1

11Q307A

11Q3071576

Đỗ Mai Anh

6.35

   

Đủ điều kiện dự thi

2

11Q307A

11Q3070156

Hoàng Thanh Công

5.87

   

Đủ điều kiện dự thi

3

11Q307A

11Q3070282

Vũ Văn Đỉnh

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

4

11Q307A

11Q3070289

Vũ Trọng Đông

5.86

   

Đủ điều kiện dự thi

5

11Q307A

11Q3070299

Nguyễn Trung Đức

6.23

   

Đủ điều kiện dự thi

6

11Q307A

11Q3070251

Phạm Hữu Dương

6.14

   

Đủ điều kiện dự thi

7

11Q307A

11Q3061851

Nguyễn Thị Thu Hà

6.1

   

Đủ điều kiện dự thi

8

11Q307A

11Q3060363

Phạm Thị Thanh Hải

6.15

   

Đủ điều kiện dự thi

9

11Q307A

11Q3070437

Đặng Văn Hiệp

6.07

   

Đủ điều kiện dự thi

10

11Q307A

11Q3070501

Lê Viết Hoàng

6.13

   

Đủ điều kiện dự thi

11

11Q307A

11Q3070605

Lê Quang Hưng

6.16

   

Đủ điều kiện dự thi

12

11Q307A

11Q3022097

Bùi Mai Hương

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

13

11Q307A

11Q3070644

Nguyễn Thị Hường

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

14

11Q307A

11Q3072035

Nguyễn Ngọc Huyền

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

15

11Q307A

11Q3070668

Hoàng Duy Khánh

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

16

11Q307A

11Q3030666

Nguyễn Văn Khánh

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

17

11Q307A

11Q3070663

Tô Văn Khánh

6.43

   

Đủ điều kiện dự thi

18

11Q307A

11Q3070705

Nguyễn Thị Lan

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

19

11Q307A

11Q3070754

Nguyễn Thị Linh

6.44

   

Đủ điều kiện dự thi

20

11Q307A

11Q3070740

Nguyễn Tuấn Linh

6.21

   

Đủ điều kiện dự thi

21

11Q307A

11Q3075238

Trần Thị Thanh Mai

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

22

11Q307A

11Q3072318

Ngô Thị Mơ

6.98

   

Đủ điều kiện dự thi

23

11Q307A

11Q3070873

Hoàng Văn Nam

6.1

   

Đủ điều kiện dự thi

24

11Q307A

11Q3075239

Phạm Hà Ngân

6.85

   

Đủ điều kiện dự thi

25

11Q307A

11Q3075243

Nguyễn Thị Ngọc

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

26

11Q307A

11Q3071111

Bùi Thái Sơn

6.07

   

Đủ điều kiện dự thi

27

11Q307A

11Q3071135

Trần Thị Tân

6.1

   

Đủ điều kiện dự thi

28

11Q307A

11Q3071251

Trương Công Thiệp

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

29

11Q307A

11Q3072802

Đặng Thị Thư

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

30

11Q307A

11Q3071337

Lâm Thị Ngọc Thương

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

31

11Q307A

11Q3071344

Phạm Văn Tiến

6.01

   

Đủ điều kiện dự thi

32

11Q307A

11Q3071400

Nguyễn Huyền Trang

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

33

11Q307A

11Q3071514

Vũ Cẩm Vân

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

35

11Q307B

11Q3075133

Ngô Hùng Cường

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

36

11Q307B

11Q3075071

Nguyễn Văn Đoàn

6.34

   

Đủ điều kiện dự thi

37

11Q307B

11Q3071775

Đỗ Thùy Dương

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

38

11Q307B

11Q3071772

Nguyễn Thị Dương

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

41

11Q307B

11Q3071983

Vũ Huy Hoàng

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

42

11Q307B

11Q3072069

Đỗ Thị Thu Huyền

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

43

11Q307B

11Q3072070

Ngô Thị Mỹ Huyền

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

45

11Q307B

11Q3072249

Nguyễn Thăng Long

6.28

   

Đủ điều kiện dự thi

46

11Q307B

10Q3070955

Đồng Thị Minh

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

47

11Q307B

11Q3072335

Nguyễn Thị Mỵ

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

48

11Q307B

11Q3072393

Nguyễn Thị Bích Ngọc

6.61

   

Đủ điều kiện dự thi

51

11Q307B

09Q3033512

Nguyễn Thanh Sơn

6.32

   

Đủ điều kiện dự thi

52

11Q307B

11Q3075126

Lê Thị Thu

6.87

   

Đủ điều kiện dự thi

53

11Q307B

11Q3072755

Đồng Thị Thuỳ

6.66

   

Đủ điều kiện dự thi

55

11Q307B

11Q3072791

Phạm Lệ Thủy

6.2

   

Đủ điều kiện dự thi

57

11Q307B

11Q3072990

Hoàng Thị Yến

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu