• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2011-2014

NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

 

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

1

11Q311A

11Q3110288

Vũ Đức Đoàn

6.16

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

2

11Q311A

11Q3111473

Lê Viết Tùng

6.53

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

3

11Q311A

10Q3112117

Trần Thúy Hà

5.98

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

4

11Q311A

11Q3111173

Nguyễn Chí Thành

5.81

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

5

11Q311A

11Q3021583

Vũ Việt Anh

5.17

9

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

6

11Q311A

11Q3030270

Đặng Tuấn Đạt

3.84

17

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

7

11Q311A

11Q3071385

Lê Thu Trang

3.07

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

8

11Q311A

09Q3114088

Đỗ Hoàng Phương

1.37

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

9

11Q311A

11Q3111188

Đoàn Thị Phương Thảo

1.04

33

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

11Q311A

11Q3110891

Trần Thị Tuyết Nga

0.83

34

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

11Q311A

10Q3110078

Nguyễn Hải Anh

0

40

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

11Q311A

11Q3110495

Trần Vũ Hoàng

0

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

11Q311A

11Q3110774

Đỗ Thị Loan

0

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

11Q311B

11Q3112533

Hoàng Bích Phương

6.02

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

11Q311B

11Q3112374

Vũ Thị Ngân

5.63

3

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

11Q311B

11Q3112055

Phạm Thị Huyền

4.59

9

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

11Q311B

11Q3112241

Vũ Thị Loan

3.96

14

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

11Q311B

11Q3115001

Nguyễn Hoàng Giang

3.4

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

11Q311B

11Q3112891

Phạm Thu Trà

3.65

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

11Q311B

11Q3112860

Vũ Thị Trang

2.5

24

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

21

11Q311B

11Q3071696

Nguyễn Thị Kim Chi

2.2

26

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

22

11Q311B

10Q3112859

Nguyễn Thị Quỳnh

2.56

26

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

23

11Q311B

11Q3112114

Vũ Thị Hương

1.73

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

24

11Q311B

11Q3111655

Vũ Thị Kim Anh

1.69

31

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

25

11Q311B

11Q3111984

Phạm Đức Hoàng

1.29

33

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

26

11Q311B

11Q3112495

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

0.77

33

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

27

11Q311B

11Q3111867

Hoàng Thị Hải

0.8

34

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

28

11Q311B

11Q3112614

Lưu Thị Thanh Tâm

0.73

35

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

29

11Q311B

11Q3111737

Vũ Thị Thuỳ Dung

0.24

40

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

30

11Q311B

11Q3111690

Phạm Thị Hà Chi

0

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

31

11Q311B

11Q3071917

Nguyễn Thuý Hằng

0.06

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

32

11Q311B

11Q3112636

Bùi Quang Thái

0

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

33

11Q311B

11Q3112716

Trịnh Minh Thu

0.06

41

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

34

11Q311C

11Q3110556

Đặng Văn Huy

6.4

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

35

11Q311C

11Q3022670

Vũ Phương Thảo

5.94

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

36

11Q311C

11Q3112988

Nguyễn Thị Hải Yến

5.96

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

37

11Q311C

11Q3111378

Trần Thu Trang

5.48

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

38

11Q311C

11Q3115036

Vũ Thanh Tùng

5.27

7

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

39

11Q311C

11Q3112525

Tạ Thu Phương

4.73

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

40

11Q311C

11Q3112873

Nguyễn Thị Trang

4.24

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

41

11Q311C

11Q3112675

Vũ Phương Thảo

3.26

20

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

42

11Q311C

11Q3112975

Nguyễn Xuân Vượng

3.18

21

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

43

11Q311C

11Q3115054

Vũ Thị Thanh Tâm

1.88

28

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

44

11Q311C

11Q3071731

Nguyễn Phương Dung

1.82

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

45

11Q311C

11Q3115093

Nguyễn Thị Huyền Trang

1.98

29

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

46

11Q311C

11Q3110424

Nguyễn Ngọc Hiếu

1.12

34

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

80

11Q311C

11Q3115013

Đoàn Thành An

6.17

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

81

11Q311C

11Q3110056

Bùi Duy Anh

6.72

 

Thiếu học phí học kỳ 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

89

11Q311C

11Q3110286

Đỗ Đức Định

6.45

 

Thiếu học phí học kỳ 4, 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

94

11Q311C

11Q3110331

Nguyễn Thị Hải Hà

6.3

 

Thiếu học phí học kỳ 5 và 6

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

1

11Q311A

11Q3020033

Trịnh Nam Anh

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

2

11Q311A

11Q3110121

Ngô Thị Châm

6.19

   

Đủ điều kiện dự thi

3

11Q311A

11Q3110135

Phạm Đức Chiến

6.31

   

Đủ điều kiện dự thi

4

11Q311A

11Q3110153

Nguyễn Chiến Công

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

5

11Q311A

11Q3110257

Bùi Thị Thùy Dương

6.67

   

Đủ điều kiện dự thi

6

11Q311A

11Q3110246

Nguyễn Việt Dương

6.48

   

Đủ điều kiện dự thi

7

11Q311A

11Q3110408

Trần Thị Thuý Hằng

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

8

11Q311A

11Q3110387

Đinh Thị Hạnh

6.2

   

Đủ điều kiện dự thi

9

11Q311A

11Q3110394

Nguyễn Thị Hậu

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

10

11Q311A

11Q3110420

Nguyễn Thành Hiếu

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

11

11Q311A

11Q3110587

Đỗ Mạnh Hùng

6.65

   

Đủ điều kiện dự thi

12

11Q311A

11Q3110633

Đỗ Thu Hương

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

13

11Q311A

11Q3110543

Mai Trung Huy

6.23

   

Đủ điều kiện dự thi

14

11Q311A

11Q3110690

Nguyễn Quang Kiên

6.14

   

Đủ điều kiện dự thi

15

11Q311A

11Q3110695

Vũ Thị Lan

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

16

11Q311A

11Q3110709

Phạm Thị Lành

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

17

11Q311A

11Q3110727

Lương Thị Phương Liên

6.45

   

Đủ điều kiện dự thi

18

11Q311A

11Q3110730

Nguyễn Thảo Linh

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

19

11Q311A

11Q3110801

Nguyễn Thị Lương

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

20

11Q311A

11Q3110815

Lê Phương Mai

6.35

   

Đủ điều kiện dự thi

21

11Q311A

11Q3110824

Trần Đức Mạnh

6.75

   

Đủ điều kiện dự thi

22

11Q311A

11Q3110874

Nguyễn Văn Nam

6.91

   

Đủ điều kiện dự thi

23

11Q311A

11Q3110924

Trần Minh Ngọc

7.06

   

Đủ điều kiện dự thi

24

11Q311A

11Q3110973

Nguyễn Thị Hồng Nhung

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

25

11Q311A

11Q3110979

Nguyễn Thị Hải Ninh

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

26

11Q311A

11Q3111025

Nguyễn Thị Phương

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

27

11Q311A

11Q3111065

Vũ Anh Quân

6.66

   

Đủ điều kiện dự thi

28

11Q311A

11Q3111088

Trần Anh Quý

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

29

11Q311A

11Q3111117

Vũ Ngọc Sơn

6.57

   

Đủ điều kiện dự thi

30

11Q311A

11Q3111239

Đỗ Đình Thắng

6.26

   

Đủ điều kiện dự thi

31

11Q311A

11Q3111231

Vũ Ngọc Thắng

6.56

   

Đủ điều kiện dự thi

32

11Q311A

11Q3111287

Đào Thị Thu Thuý

6.59

   

Đủ điều kiện dự thi

33

11Q311A

11Q3111312

Trần Thị Thúy

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

34

11Q311A

11Q3111372

Lưu Thị Hiền Trang

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

35

11Q311A

11Q3111369

Nguyễn Hà Trang

6.83

   

Đủ điều kiện dự thi

36

11Q311A

11Q3111373

Phạm Thị Huyền Trang

6.31

   

Đủ điều kiện dự thi

37

11Q311A

11Q3111429

Phùng Duy Trường

7.3

   

Đủ điều kiện dự thi

38

11Q311A

11Q3115053

Ngô Thanh Tùng

6.76

   

Đủ điều kiện dự thi

39

11Q311A

11Q3111510

Dương Khánh Vân

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

40

11Q311A

11Q3111515

Nguyễn Thị Hồng Vân

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

41

11Q311A

11Q3111532

Nguyễn Quốc Việt

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

42

11Q311B

11Q3111611

Nguyễn Thị Trang Anh

6.14

   

Đủ điều kiện dự thi

43

11Q311B

11Q3111638

Nguyễn Thị Vân Anh

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

44

11Q311B

11Q3111615

Tống Vân Anh

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

45

11Q311B

11Q3111670

Nguyễn Thị Huệ Bảo

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

46

11Q311B

11Q3111764

Bùi Thị Duyên

6.31

   

Đủ điều kiện dự thi

47

11Q311B

11Q3111808

Đặng Đức Giang

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

48

11Q311B

11Q3110343

Vũ Thị Hà

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

49

11Q311B

11Q3111825

Vũ Thị Thúy Hà

7.03

   

Đủ điều kiện dự thi

50

11Q311B

11Q3111978

Trần Tiến Hoàng

7.15

   

Đủ điều kiện dự thi

51

11Q311B

11Q3111992

Bùi Thị Hồng

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

52

11Q311B

11Q3072011

Nguyễn Thị Huế

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

53

11Q311B

11Q3112102

Nguyễn Thanh Hương

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

54

11Q311B

11Q3112025

Ngô Quang Huy

6.51

   

Đủ điều kiện dự thi

55

11Q311B

11Q3030553

Trần Quang Huy

6.04

   

Đủ điều kiện dự thi

56

11Q311B

11Q3112033

Nguyễn Minh Huyền

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

57

11Q311B

11Q3112144

Nguyễn Hồng Kiên

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

58

11Q311B

11Q3112149

Dương Ngọc Lan

6.23

   

Đủ điều kiện dự thi

59

11Q311B

11Q3112164

Trần Thị Lê

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

60

11Q311B

11Q3112234

Trịnh Thị Thanh Loan

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

61

11Q311B

11Q3112328

Phạm Hà My

6.09

   

Đủ điều kiện dự thi

62

11Q311B

11Q3112343

Đoàn Ngọc Nam

6.35

   

Đủ điều kiện dự thi

63

11Q311B

11Q3110875

Trần Hoàng Nam

6.84

   

Đủ điều kiện dự thi

64

11Q311B

11Q3112351

Lê Thị Thu Nga

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

65

11Q311B

11Q3112443

Đặng Hồng Nhung

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

66

11Q311B

11Q3112468

Đặng Thị Hồng Nhung

6.58

   

Đủ điều kiện dự thi

67

11Q311B

11Q3112521

Vũ Kim Phương

6.59

   

Đủ điều kiện dự thi

68

11Q311B

11Q3112571

Nguyễn Trọng Quang

6.36

   

Đủ điều kiện dự thi

69

11Q311B

11Q3112610

Nguyễn Ngọc Sơn

7.35

   

Đủ điều kiện dự thi

70

11Q311B

11Q3112671

Nguyễn Thị Minh Thảo

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

71

11Q311B

11Q3022709

Đỗ Thị Thu Thơm

6.66

   

Đủ điều kiện dự thi

72

11Q311B

11Q3112764

Trần Thị Thanh Thuỷ

6.54

   

Đủ điều kiện dự thi

73

11Q311B

11Q3072779

Trần Thị Thúy

6.45

   

Đủ điều kiện dự thi

74

11Q311B

11Q3112790

Ngô Thanh Thủy

7.18

   

Đủ điều kiện dự thi

75

11Q311B

11Q3116001

Nguyễn Hoài Trang

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

76

11Q311B

11Q3112878

Phạm Thị Hà Trang

6.85

   

Đủ điều kiện dự thi

77

11Q311B

11Q3112908

Nguyễn Thị Tuyến

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

78

11Q311B

11Q3112949

Bùi Thị Ước

6.74

   

Đủ điều kiện dự thi

79

11Q311B

11Q3113000

Nguyễn Thị Hải Yến

6.32

   

Đủ điều kiện dự thi

82

11Q311C

11Q3115035

Nguyễn Mai Anh

7.19

   

Đủ điều kiện dự thi

83

11Q311C

11Q3020009

Nguyễn Việt Anh

6.38

   

Đủ điều kiện dự thi

84

11Q311C

11Q3115045

Phạm Thị Ngọc Anh

6.47

   

Đủ điều kiện dự thi

85

11Q311C

11Q3110103

Phạm Văn Biên

7.02

   

Đủ điều kiện dự thi

86

11Q311C

11Q3111680

Phạm Thị Châm

6.49

   

Đủ điều kiện dự thi

87

11Q311C

11Q3115052

Phạm Thị Quỳnh Châu

6.81

   

Đủ điều kiện dự thi

88

11Q311C

11Q3115074

Nguyễn Thị Chi

6.24

   

Đủ điều kiện dự thi

90

11Q311C

11Q3115236

Phạm Thị Thuỳ Dung

6.25

   

Đủ điều kiện dự thi

91

11Q311C

11Q3111770

Nguyễn Thị Thùy Dương

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

92

11Q311C

11Q3110252

Quách Đại Dương

6.77

   

Đủ điều kiện dự thi

93

11Q311C

11Q3110344

Lương Thị Khánh Hà

6.42

   

Đủ điều kiện dự thi

95

11Q311C

11Q3115144

Vũ Hồng Hà

6.68

   

Đủ điều kiện dự thi

96

11Q311C

11Q3111926

Nguyễn Thị Hằng

7.16

   

Đủ điều kiện dự thi

97

11Q311C

11Q3111919

Phạm Ngọc Hằng

6.46

   

Đủ điều kiện dự thi

98

11Q311C

11Q3115180

Phạm Thị Hạnh

6.96

   

Đủ điều kiện dự thi

99

11Q311C

11Q3110395

Phạm Thị Hậu

6.33

   

Đủ điều kiện dự thi

100

11Q311C

11Q3115198

Đỗ Thị Hiền

6.79

   

Đủ điều kiện dự thi

101

11Q311C

11Q3115030

Phạm Thị Thanh Hoa

6.89

   

Đủ điều kiện dự thi

102

11Q311C

11Q3115031

Nguyễn Diệu Hương

6.75

   

Đủ điều kiện dự thi

103

11Q311C

11Q3112107

Nguyễn Thị Thanh Hương

6.21

   

Đủ điều kiện dự thi

104

11Q311C

11Q3110571

Nguyễn Thị Khánh Huyền

6.21

   

Đủ điều kiện dự thi

105

11Q311C

11Q3110728

Lê Thị Kim Liên

6.37

   

Đủ điều kiện dự thi

106

11Q311C

11Q3110732

Ngô Thị Thùy Linh

6.69

   

Đủ điều kiện dự thi

107

11Q311C

11Q3115095

Vũ Thị Huyền Lương

7.05

   

Đủ điều kiện dự thi

108

11Q311C

11Q3110870

Nguyễn Hoàng Nam

6.27

   

Đủ điều kiện dự thi

109

11Q311C

11Q3115148

Phạm Thị Nga

7.15

   

Đủ điều kiện dự thi

110

11Q311C

11Q3115191

Đặng Thúy Ngân

6.84

   

Đủ điều kiện dự thi

111

11Q311C

11Q3115157

Phạm Thị Ngoãn

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

112

11Q311C

11Q3112451

Nguyễn Hồng Nhung

6.1

   

Đủ điều kiện dự thi

113

11Q311C

11Q3112457

Nguyễn Thuỳ Nhung

6.22

   

Đủ điều kiện dự thi

114

11Q311C

11Q3112529

Phạm Thị Phương

6.12

   

Đủ điều kiện dự thi

115

11Q311C

11Q3112588

Nguyễn Thị Quỳnh

6.1

   

Đủ điều kiện dự thi

116

11Q311C

11Q3115082

Vũ Thị Thanh Thảo

6.97

   

Đủ điều kiện dự thi

117

11Q311C

11Q3115108

Nguyễn Thị Minh Thu

7.18

   

Đủ điều kiện dự thi

118

11Q311C

11Q3112710

Trần Thị Thu

6.82

   

Đủ điều kiện dự thi

119

11Q311C

11Q3115182

Đỗ Thị Trang

6.32

   

Đủ điều kiện dự thi

120

11Q311C

11Q3115090

Phạm Văn Túc

6.88

   

Đủ điều kiện dự thi

121

11Q311C

11Q3115032

Phạm Thị Tuyết

6.52

   

Đủ điều kiện dự thi

122

11Q311C

11Q3115059

Nguyễn Hữu Việt

6.72

   

Đủ điều kiện dự thi

123

11Q311C

11Q3112996

Trần Thị Hải Yến

6.39

   

Đủ điều kiện dự thi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu