• Đăng ký

KẾT QUẢ XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP,

HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2012-2014, NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Kỳ thi ngày 25 và 26/6/2014

Hội đồng Tốt nghiệp - Phiên họp 1 ngày 20/6/2014

Lưu ý:

  1. Sinh viênkhông còn nợ môn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, Đoàn phí mới được dự thi tốt nghiệp;
  2. Đối với HSSV trong danh sách còn nợ môn, nếu có thắc mắc về điểm cần gửi kiến nghị về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. càng sớm càng tốt để Nhà trường rà soát lại, kịp thời bổ sung vào danh sách dự thi (nếu đủ điều kiện).

 

>> Nhấn chuột vào đây để TẢI VỀ Xem chi tiết bảng điểm toàn khóa

 

TT

Lớp

Mã sinh viên

Họ và tên

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa

Số môn học còn nợ

Học phí, Đoàn phí

XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP

(tính đến ngày 20/6/2014)

1

12Q202A

12Q2020008

Lâm Tùng Anh

6.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

2

12Q202A

12Q2020072

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

6.4

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

3

12Q202A

12Q2021693

Nguyễn Thị Thủy

6.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

4

12Q202A

12Q2021849

Phan Thị Thủy

5.5

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

5

12Q202A

12Q2021907

Vũ Văn Trường

6.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

6

12Q202A

12Q2021888

Phạm Phương Thảo

6.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

7

12Q202A

12Q2021893

Lê Huy Hoàn

5.9

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

8

12Q202A

12Q2021505

Nguyễn Thị Hồng Ninh

6.3

2

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

9

12Q202A

12Q2021883

Phan Thị Nhung

3.3

7

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

12Q202A

12Q2021697

Nguyễn Thu Thủy

3.3

7

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

12Q202A

12Q2021927

Phạm Quang Đạt

3.4

9

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

12Q202A

12Q2021889

Nguyễn Thị ánh

1.8

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

12Q202A

12Q2021877

Đặng Thị Bảo

1.9

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

12Q202A

12Q2021882

Hoàng Thị Thảo

1.8

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

12Q202A

12Q2021879

Trần Thị Vân

1.8

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

12Q202A

12Q2021891

Trần Thị Thu Hà

1.9

13

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

12Q202A

12Q2021892

Nguyễn Thị Loan

1.8

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

12Q202A

12Q2021857

Trần Thị Trà Mi

1.7

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

12Q202A

12Q2021851

Lương Thị Thu Trang

1.8

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

12Q202A

12Q2021898

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1.3

17

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

21

12Q202A

12Q2020344

Đỗ Hoàng Huy

1.2

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

22

12Q202A

12Q2021895

Đỗ Minh Quyết

1.4

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

23

12Q202A

12Q2021868

Đỗ Thị Hải Bình

0.7

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

24

12Q202A

12Q2021899

Nguyễn Thị Thu Hiền

0.9

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

25

12Q202A

12Q2021860

Nguyễn Văn Hoàng

0.9

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

26

12Q202A

12Q2021873

Đinh Hương Quế

0.8

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

27

12Q202A

12Q2021887

Trịnh Nam Sơn

0.7

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

28

12Q202A

12Q2021896

Đào Thị Trinh

0.7

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

1

12Q202B

11Q2023226

Lê Thị Thanh Dương

6.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

2

12Q202B

12Q2021917

Lê Bá Ngọc Duy

3.8

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

3

12Q202B

12Q2021961

Phạm Thị Thu Hiền

7.2

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

4

12Q202B

12Q2021919

Phạm Thị Mai

6.5

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

5

12Q202B

12Q2021906

Vũ Thị Hồng Nhung

6.5

1

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

6

12Q202B

12Q2021910

Nguyễn Kim Anh

4.3

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

7

12Q202B

12Q2021897

Đặng Thị Hiến

4.3

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

8

12Q202B

12Q2021949

Trần Văn Trang

4.3

4

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

9

12Q202B

12Q2021930

Hoàng Bảo Ngọc

5.5

5

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

10

12Q202B

12Q2021933

Nguyễn Thanh Tùng

3.1

11

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

11

12Q202B

12Q2021959

Phạm Thị Hương

2

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

12

12Q202B

12Q2021938

Bùi Thùy Linh

1.8

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

13

12Q202B

12Q2021957

Nguyễn Thị Thu Thảo

1.8

12

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

14

12Q202B

12Q2021903

Phạm Thanh Hằng

1.8

13

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

15

12Q202B

12Q2021902

Hoàng Thị Lan Hương

1.9

13

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

16

12Q202B

12Q2021943

Nguyễn Thị Phương Thảo

1.9

13

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

17

12Q202B

12Q2021935

Phạm Trang Anh

1.8

14

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

18

12Q202B

12Q2021937

Nguyễn Tùng Dương

2

14

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

19

12Q202B

12Q2021908

Vũ Thị Trà My

2.2

14

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

20

12Q202B

12Q2021958

Phạm Năng Điệp

1.7

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

21

12Q202B

12Q2021939

Lê Văn Duy

1.6

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

22

12Q202B

12Q2021945

Đỗ Mạnh Ninh

1.5

15

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

23

12Q202B

12Q2021948

Nguyễn Văn Bảo

1.3

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

24

12Q202B

12Q2021904

Phạm Thế Nhân

1.4

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

25

12Q202B

12Q2021947

Dương Hoàng Sơn

1.5

16

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

26

12Q202B

12Q2021944

Nguyễn Thị Loan

1.3

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

27

12Q202B

12Q2021953

Phạm Thị Tuyến

1.5

18

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

28

12Q202B

12Q2021946

Tạ Hồng Đức

1.4

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

29

12Q202B

12Q2021921

Tô Văn Hùng

0.7

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

30

12Q202B

12Q2021951

Hà Thành Minh

0.7

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

31

12Q202B

12Q2021925

Vũ Văn Quý

0.9

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

32

12Q202B

12Q2021926

Nguyễn Văn Sỹ

1.4

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

33

12Q202B

12Q2021960

Trần Thị Phương Thảo

1.1

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

34

12Q202B

12Q2021954

Phạm Hải Yến

0.8

19

 

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn và thiếu học phí

1

12Q2021875

Phạm Thế Biên

12Q202A

6.8

 

Thiếu học phí học kỳ 4

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

10

12Q2021894

Trịnh Việt Khánh

12Q202A

6.3

 

Thiếu học phí học kỳ 3 và 4

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

11

12Q2021890

Trần Trung Kiên

12Q202A

6.4

 

Thiếu học phí học kỳ 4

Không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn thiếu học phí

2

12Q2021886

Ngô Thị Phương Chi

12Q202A

7.2

   

Đủ điều kiện dự thi

3

12Q2021871

Đỗ Quang Điệp

12Q202A

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

4

12Q2021089

Nguyễn Thị Dung

12Q202A

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

5

12Q2021854

Nguyễn Thị ánh Dương

12Q202A

7

   

Đủ điều kiện dự thi

6

12Q2021874

Nguyễn Thị Hằng

12Q202A

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

7

12Q2021872

Cao Thị Phương Hảo

12Q202A

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

8

12Q2021866

Vũ Văn Huấn

12Q202A

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

9

12Q2020371

Nguyễn Thế Hưng

12Q202A

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

12

12Q2021929

Vũ Thị Lan

12Q202A

7.5

   

Đủ điều kiện dự thi

13

12Q2021855

Nguyễn Khánh Linh

12Q202A

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

14

12Q2021848

Nguyễn Thùy Linh

12Q202A

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

15

12Q2021864

Trần Thị Mai

12Q202A

7.9

   

Đủ điều kiện dự thi

16

12Q2021876

Đoàn Văn Năng

12Q202A

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

17

12Q2021861

Đặng Tuyết Ngân

12Q202A

7

   

Đủ điều kiện dự thi

18

12Q2021865

Bùi Thị Nghiêm

12Q202A

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

19

12Q2021862

Trương Thị Ngoan

12Q202A

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

20

12Q2020551

Lưu Lương Ngọc

12Q202A

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

21

12Q2021885

Nguyễn Thị Kim Ngọc

12Q202A

7

   

Đủ điều kiện dự thi

22

12Q2021900

Bùi Thị Hà Phương

12Q202A

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

23

12Q2021540

Bùi Thị Quỳnh Phương

12Q202A

6.5

   

Đủ điều kiện dự thi

24

12Q2021850

Phạm Thị Phương Thắm

12Q202A

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

25

12Q2021867

Đào Thị Thu Thành

12Q202A

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

26

12Q2021852

Vũ Thị Thảo

12Q202A

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

27

12Q2021901

Nguyễn Văn Thường

12Q202A

7.3

   

Đủ điều kiện dự thi

28

12Q2021863

Phạm Văn Thưởng

12Q202A

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

29

12Q2021878

Đặng Văn Toàn

12Q202A

6.4

   

Đủ điều kiện dự thi

30

12Q2021856

Nguyễn Thị Ngọc Yến

12Q202A

6.6

   

Đủ điều kiện dự thi

31

12Q2021905

Trần Ngọc Yến

12Q202A

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

32

12Q2021940

Phạm Thị Trang Anh

12Q202B

7

   

Đủ điều kiện dự thi

33

12Q2021920

Phí Thị Giang

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

34

12Q2021928

Bùi Bích Hạnh

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

35

12Q2021950

Nguyễn Thị Hậu

12Q202B

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

36

12Q2021941

Đào Thị Hồng

12Q202B

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

37

12Q2021931

Nguyễn Thị Huế

12Q202B

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

38

12Q2021934

Ngô Thị Hương

12Q202B

7.2

   

Đủ điều kiện dự thi

39

12Q2021932

Phạm Thị Hương

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

40

12Q2021911

Đinh Thị Liên

12Q202B

7.2

   

Đủ điều kiện dự thi

41

12Q2021869

Hoàng Thị Hồng Nhung

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

42

12Q2021942

Phạm Thị Minh Phượng

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

43

12Q2021952

Vũ Thị Phượng

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

44

12Q2021914

Trần Thị Hương Quỳnh

12Q202B

7

   

Đủ điều kiện dự thi

45

12Q2021847

Lê Thanh Tâm

12Q202B

6.9

   

Đủ điều kiện dự thi

46

12Q2021923

Phạm Thị Thanh Tâm

12Q202B

6.8

   

Đủ điều kiện dự thi

47

12Q2021955

Nguyễn Tiến Thành

12Q202B

7.2

   

Đủ điều kiện dự thi

48

12Q2021913

Nguyễn Thị Thảo

12Q202B

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

49

12Q2021916

Nguyễn Thị Xuân Thủy

12Q202B

6.7

   

Đủ điều kiện dự thi

50

12Q2021924

Đỗ Việt Tiến

12Q202B

7.3

   

Đủ điều kiện dự thi

51

12Q2021912

Vũ Hoàng Anh Tú

12Q202B

6.3

   

Đủ điều kiện dự thi

52

12Q2021956

Cao Thị Tươi

12Q202B

7.1

   

Đủ điều kiện dự thi

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu