• Đăng ký

Tập thể lớp và Học sinh, sinh viên được học bổng, khen thưởng

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ I năm học 2013-2014 34145
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2013-2014 17036
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2014-2015 14581
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2013-2014 19389
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2014-2015 7963
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 7908
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2015-2016 1390
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2016-2017 1280
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2016-2017 1347
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2017-2018 717
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2017-2018 1005
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ II năm học 2012-2013 25203
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2012-2013 18596
DANH SÁCH HSSV CHÍNH QUY ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HOC 2012-2013 55512

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu