• Đăng ký

Tập thể lớp và Học sinh, sinh viên được học bổng, khen thưởng

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ I năm học 2013-2014 32567
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2013-2014 16844
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2014-2015 14464
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2013-2014 19190
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2014-2015 7820
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 7762
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2015-2016 1244
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2016-2017 1141
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2016-2017 873
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2017-2018 84
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2017-2018 538
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ II năm học 2012-2013 24956
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2012-2013 18453
DANH SÁCH HSSV CHÍNH QUY ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HOC 2012-2013 55413

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu