• Đăng ký

Tập thể lớp và Học sinh, sinh viên được học bổng, khen thưởng

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP VÀ CÁ NHÂN HSSV HỆ CHÍNH QUY 

ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

 

(kèm theo Quyết định số 402/QĐ-CĐCĐHP-CTHSSV ngày 16/9/2013

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng)

 

 

  I.  Tập thể lớp HSSV đạt danh hiệu "Lớp sinh viên Tiên tiến"

 

TT

Tập thể lớp

Tiền thưởng (đồng)

1

11Q302I

1.000.000

2

11Q302J

1.000.000

II. Sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên Khá"

 

TT

Mã sinh viên

Họ và tên

Tên lớp

Tiền thưởng (đồng)

1

11Q3025099

Quách Thị Thảo

11Q302I

300.000

2

11Q3025068

Đào Thị Quỳnh Anh

11Q302I

300.000

3

11Q3025230

Nguyễn Thị Bích Ngọc

11Q302I

300.000

4

11Q3020185

Ngô Thị Dịu

11Q302I

300.000

5

11Q3025073

Vũ Thị Thảo

11Q302I

300.000

6

11Q3025033

Vũ Thị Huyền Trang

11Q302I

300.000

7

11Q3025088

Nguyễn Minh Ngọc

11Q302I

300.000

8

11Q3025219

Nguyễn Thị Mai

11Q302J

300.000

9

11Q3025202

Bùi Thu Trà

11Q302J

300.000

10

11Q3025174

Hoàng Thị Hương

11Q302J

300.000

11

11Q3025176

Cao Thị Liên

11Q302J

300.000

12

11Q3025188

Nguyễn Thị Hằng

11Q302J

300.000

13

11Q3025190

Trần Thị Mai

11Q302J

300.000

 

Tổng cộng:

 

5.900.000

   

(Năm triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)

 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu