• Đăng ký

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014

A – SINH VIÊN CAO ĐẲNG                                                                                                            

TT

Mã học sinh, sinh viên

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nơi sinh

Diện CSXH

Học phí được
miễn/giảm (đồng)

I. Miễn học phí

           

1

11Q3021333

Phan Thị Thương

12/07/1993

11Q302A

Tiên Lãng, Hải Phòng

Con Liệt sĩ

1,940,000

2

11Q3020038

Lê Thị Ngọc Anh

28/08/1993

11Q302B

Ngô Quyền, Hải Phòng

Con TB 2/4

1,940,000

3

11Q3021888

Trần Thị Minh Hạnh

01/01/1993

11Q302C

Ngô Quyền, Hải Phòng

Con TB 2/4

1,940,000

4

11Q3020374

Trần Thị Minh Hảo

01/01/1993

11Q302C

Ngô Quyền, Hải Phòng

Con TB 2/4

1,940,000

5

11Q3022552

Phạm Thị Bích Phượng

15/04/1993

11Q302E

Cát Hải, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

6

11Q3021671

Vũ Thị Bé

07/04/1993

11Q302E

Kiến Thụy, Hải Phòng

Con BB 2/3

1,940,000

7

11Q3021453

Trần Thị Tuyến

16/01/1993

11Q302G

Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Mồ côi cha mẹ

1,940,000

8

11Q3020912

Trần Hồng Ngân

15/09/1992

11Q302H

Lê Chân, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

9

11Q3025025

Lê Thu Trang

19/02/1993

11Q302H

Lê Chân, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

10

11Q3025100

Phạm Thị Thu Huyền

10/06/1993

11Q302I

Hồng Bàng, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

11

11Q3025078

Phạm Huyền Anh

26/07/1993

11Q302I

Lê Chân, Hải Phòng

Con TB 2/4

1,940,000

12

11Q3025167

Đàm Trì Thao

15/11/1993

11Q302J

Thủy Nguyên, Hải Phòng

Con TB 3/4

1,940,000

13

11Q3070644

Nguyễn Thị Hường

08/03/1993

11Q307A

An Lão, Hải Phòng

Con TB 3/4

1,940,000

14

12Q3020346

Vũ Thị Huyên

11/04/1994

12Q302A

Tiên Lãng, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

15

12Q3022123

Hoàng Thị Thảo

09/06/1994

12Q302D

An Lão, Hải Phòng

Con TB 2/4

1,940,000

16

12Q3030219

Bùi Văn Hải

09/07/1993

12Q303A

Tiên Lãng, Hải Phòng

Con TB 3/8

1,940,000

17

12Q3050188

Đỗ Văn Giang

26/01/1994

12Q305A

Tiên Lãng, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

18

12Q3080986

Nguyễn Thị Tú

26/09/1994

12Q308A

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Con nạn nhân CĐHH

1,940,000

19

12Q3102204

Trần Thị Phương Thảo

17/09/1994

12Q310A

Kiến An, Hải Phòng

Con TB 2/4

1,940,000

20

12Q3010633

Vũ Văn Quân

17/06/1994

12Q310A

An Lão, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

21

12Q3110849

Phạm Quang Trung

11/12/1994

12Q311A

Ngô Quyền, Hải Phòng

Con TB 3/4

1,940,000

22

12L3023048

Phạm Thị Hương

17/07/1979

12L302A

Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Con TB 1/4

1,940,000

23

12L3023037

Lưu Thị Đoài

07/01/1991

12L302A

Kiến Thụy, Hải Phòng

Con BB 2/3

1,940,000

24

12Q3020719

Đỗ Thị Kim Ngọc

26/08/1995

13Q302A

Lê Chân, Hải Phòng

Con TB 4/4

1,940,000

25

13Q3030377

Đặng Trường An

13/08/1995

13Q303A

Thanh Hà, Hải Dương

Con BB 2/3

1,940,000

II. Giảm 50% học phí

         

26

11Q3070885

Vũ Thị Nga

09/09/1993

11Q302A

An Lão, Hải Phòng

Cha bị TNLĐ

970,000

27

11Q3025169

Phạm Thị Kim Oanh

27/10/1993

11Q302J

An Lão, Hải Phòng

Cha bị TNLĐ

970,000

28

12Q3022117

Phan Thị Thanh

17/11/1991

12Q302D

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cha bị TNLĐ

970,000

29

13Q3030003

Nguyễn Tuấn Anh

24/01/1995

13Q305A

Hồng Bàng, Hải Phòng

Cha bị TNLĐ

970,000

30

13Q3050717

Lê Quang Tùng

04/08/1995

13Q305A

An Lão, Hải Phòng

Cha bị TNLĐ

970,000

                                                                                                      

                                                                                                      

B – HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP                                                                                          

I. Miễn học phí

           

31

12Q2021901

Nguyễn Văn Thường

06/02/1984

12Q202A

Tiên Lãng, Hải Phòng

Con TB 1/4

1,700,000

32

13Q2022007

Trần Thị Cẩm Anh

10/01/1995

13Q202A

Kiến An, Hải Phòng

Con BB 2/3

1,700,000

II. Giảm 50% học phí

         

33

12Q2021849

Phan Thị Thủy

13/06/1994

12Q202A

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cha bị TNLĐ

850,000

      TỔNG CỘNG

       

57.600.000

                                                          Bằng chữ: Năm mươi bẩy triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn./.

 

 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu