• Đăng ký

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP VÀ HSSV HỆ CHÍNH QUY

ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

(kèm theo Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐHP-CTHSSV ngày 28 /3/2014
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
)

 

I.  Tập thể lớp đạt danh hiệu "Lớp sinh viên Tiên tiến"

TT

Tập thể lớp

Tiền thưởng (đồng)

1

11Q302A (Cao đẳng kế toán khóa học 2011-2014)

1.000.000

2

11Q302C  (Cao đẳng kế toán khóa học 2011-2014)

1.000.000

3

11Q302G (Cao đẳng kế toán khóa học 2011-2014)

1.000.000

4

11Q302H (Cao đẳng kế toán khóa học 2011-2014)

1.000.000

 

II. Sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"                                             

TT

Mã sinh viên

Họ và tên

Tên lớp

Tiền thưởng (đồng)

1

11Q3021124

Trần Thị Tạo

11Q302A

500.000

2

11Q3020517

Nguyễn Thị Phương Hồng

11Q302A

500.000

 

III. Học sinh sinh viên đạt danh hiệu "Học sinh sinh viên Khá"

TT

Mã sinh viên

Họ và tên

Tên lớp

Tiền thưởng (đồng)

1

11Q3021019

Lê Hà Phương

11Q302A

300.000

2

11Q3020829

Nguyễn Đức Mạnh

11Q302B

300.000

3

11Q3021217

Phạm Thị Thảo

11Q302B

300.000

4

11Q3075222

Trần Thị Ngọc

11Q302C

300.000

5

11Q3020523

Bùi Thuý Hồng

11Q302C

300.000

6

11Q3020538

Vũ Thị Huệ

11Q302C

300.000

7

11Q3020182

Trần Ngọc Diệp

11Q302C

300.000

8

11Q3072927

Phạm Anh Tú

11Q302F

300.000

9

11Q3021566

Hoàng Thị Hải Yến

11Q302G

300.000

10

11Q3022665

Nguyễn Thị Thảo

11Q302G

300.000

11

11Q3021198

Vũ Thanh Thảo

11Q302H

300.000

12

11Q3025023

Nguyễn Thị Ngân

11Q302H

300.000

13

11Q3025019

Phạm Thanh Thảo

11Q302H

300.000

14

11Q3025125

Đỗ Thị Giang

11Q302J

300.000

15

11Q3025158

Vũ Kim Dinh

11Q302J

300.000

16

11Q3050224

Nguyễn Anh Dũng

11Q305A

300.000

17

11Q3070754

Nguyễn Thị Linh

11Q307A

300.000

18

11Q3070705

Nguyễn Thị Lan

11Q307A

300.000

19

12Q3082199

Phạm Khánh Ninh

12Q308A

300.000

20

12Q2021861

Đặng Tuyết Ngân

12Q202A

300.000

21

12Q2021850

Phạm Thị Phương Thắm

12Q202A

300.000

22

12Q2021914

Trần Thị Hương Quỳnh

12Q202B

300.000

23

12Q2021913

Nguyễn Thị Thảo

12Q202B

300.000

24

12Q2021941

Đào Thị Hồng

12Q202B

300.000

   

Tổng cộng (I + II + III):

12.200.000

                                  (Mười hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)                     

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu