• Đăng ký

ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG

(được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, cho phép triển khai thực hiện tại Công văn số 2162/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16/5/2016) 

>> Xem nội dung Đề án (nhấn chuột để xem/tải file).  

TraoHocBong HocKyI 2015-2016 2284

TraoHocBong HocKyI 2015-2016 2286

TraoHocBong HocKyI 2015-2016 2288

TraoHocBong HocKyI 2015-2016 2290

TraoHocBong HocKyI 2015-2016 2292

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu