• Đăng ký

QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

(nhấn chuột để xem/tải file)

1. Mẫu đơn dùng chung

>> Đơn xin chuyển trường;

>> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học;

>> Đơn xin trở lại học tập, kết thúc nghỉ học tạm thời;

>> Đơn đăng ký thi cải thiện điểm;

>> Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp.

 

2. Dành cho sinh viên cao đẳng nhập học từ năm 2014 đến năm 2016 (đào tạo theo tín chỉ):

>> Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

>> Quy định về mã ngành quy ước, mã số HSSV;

>> Phiếu Đăng ký học phần (học kỳ chính);

>> Phiếu Đăng ký học lại học phần (học kỳ phụ);

>> Phiếu Đăng ký học vượt (học kỳ phụ);

 

3. Đối với sinh viên cao đẳng nhập học trước năm 2014 (đào tạo theo niên chế):

>> Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (gọi tắt là "Quy chế 25");

>> Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo;

>> Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo (sửa đổi, bổ sung);

 

4. Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp nhập học trong các năm từ năm 2014 đến năm 2016:

>> Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

>> Hướng dẫn thi và kiểm tra học phần;

 

5. Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp nhập học trước năm 2014:

>> Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

>> Hướng dẫn kiểm tra và thi học phần. 

 

6. Đối với học sinh trung cấp và sinh viên cao đẳng nhập học từ năm 2017 trở đi (nhấn chuột để tải file):

 

>> Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ (có các Biểu mẫu kèm theo);

>> Đơn xin chuyển ngành học;

>> Phiếu đăng ký môn học, mô-đun;

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSSV OK

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu