• Đăng ký

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 298/QyĐ-CĐCĐHP-ĐT                 Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2014

QUY ĐỊNH

Mã ngành đào tạo quy ước, mã số học sinh, sinh viên
và mã số lớp chuyên ngành

>> Tải file (nhấn chuột)

      Căn cứ Quyết định số 5815/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên (HSSV) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 12/10/2007 của Bộ GD&ĐT, sau đây gọi tắt là “Quy định số 58”).

Hiệu trưởng quy định mã ngành đào tạo quy ước, mã số HSSV và mã số lớp chuyên ngành như sau:

I. Quy định chung

1. Mã ngành đào tạo quy ước trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là mã ngành kế thừa từ quá trình phát triển đào tạo nhiều năm trước đây của Nhà trường, được sử dụng để cấu tạo mã số học sinh, sinh viên (HSSV) và mã số lớp chuyên ngành. Mã số HSSV được sử dụng trong công tác quản lý và giao dịch trong toàn trường;

2. Sinh viên, học sinh tất cả các hệ (chính quy, vừa làm vừa học) và trình độ đào tạo (cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp) do Nhà trường đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp; học viên các khóa, lớp bồi dưỡng chuyên môn do Nhà trường tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ, chứng nhận đều được gán mã số trên cơ sở Quy định số 58 của Bộ GD&ĐT;

3. Mỗi HSSV được gán một mã số duy nhất. Mã số này vĩnh viễn thuộc về HSSV đó. Trong mọi trường hợp, mã số này không được sử dụng lại để gắn cho HSSV khác. Trường hợp HSSV lưu ban, chuyển khóa học, lớp học hoặc hệ đào tạo, mã số ban đầu khi nhập trường sẽ được giữ nguyên và tiếp tục sử dụng (HSSV không được gán mã số mới khi chuyển đến lớp mới, khóa mới, trừ khi được tuyển mới);

II. Mã ngành đào tạo quy ước trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo cũ

quy ước

theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, TCCN

     

Cao đẳng

 

1

301

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ khí

2

302

C340301

Kế toán

Kế toán tổng hợp

3

309

   

Kế toán-Kiểm toán

4

303

C480201

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

5

313

C480202

Tin học ứng dụng

 

6

304

C620105

Chăn nuôi

Chăn nuôi thú ý

7

305

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

Kỹ thuật Điện-điện tử

8

315

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

9

306

C340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh du lịch

10

307

C340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp

11

308

C620116

Phát triển nông thôn

Phát triển Nông thôn

12

310

C510405

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Thuỷ lợi

13

311

C340201

Tài chính-Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng

14

317

C460201

Thống kê

Thống kê

15

318

C620110

Khoa học cây trồng

Nông học

16

318

C220201

Tiếng Anh

51220201

     

Trung cấp chuyên nghiệp

 

1

201

42510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ khí; Sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí; Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

2

202

42340303

Kế toán doanh nghiệp

 

3

222

42340301

Kế toán Hành chính sự nghiệp

 

4

203

42480207

Tin học ứng dụng

 

5

204

42620106

Chăn nuôi – Thú y

Chăn nuôi thú y

6

205

42510308

Điện công nghiệp và Dân dụng

 

7

206

42810103

Hướng dẫn du lịch

Du lịch

8

216

42810203

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chế biến ăn uống

9

207

42340410

Hành chính văn phòng

 

10

217

42340403

Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

Quản lý lao động xã hội

11

227

42340201

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Quản lý ngân sách

Quản lý ngân sách

12

237

42850104

Quản lý đất đai

 

13

208

42620110

Khuyến nông lâm

Nông học

14

210

42510419

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Thuỷ lợi

15

238

42380101

Pháp luật

 

III. Mã số HSSV

1. Mã số HSSV gồm 10 ký tự XXYZZZVVVV, được mã hóa theo quy ước như sau:

a) Nhóm 2 ký tự số đầu tiên “XX” là 2 số cuối của năm HSSV nhập học. Ví dụ: “08” là nhập học năm 2008;

b) Ký tự thứ 3 là một chữ cái “Y” để chỉ hệ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Q:  hệ chính quy;

L:  hệ liên thông chính quy;

D:  hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng;

S:   hệ chính quy ngoài ngân sách;

 

V:  hệ vừa làm vừa học;

W: hệ liên thông vừa làm vừa học;

B:  hệ bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 1 năm).

c) Nhóm 3 ký tự số tiếp theo “ZZZ” là mã ngành đào tạo quy ước của Nhà trường. Ký tự số đầu tiên của nhóm 3 ký tự số này được quy ước như sau: 3 là trình độ cao đẳng; 2 là trình độ trung cấp chuyên nghiệp; 0 là bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 1 năm);

d) Nhóm 4 ký tự số sau cùng “VVVV” được quy ước như sau:

- Trường hợp hình thức tuyển sinh đầu vào là thi tuyển sinh kết hợp xét kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 3 chung thì 4 ký tự số sau cùng “VVVV” là số báo danh dự thi tuyển sinh vào Trường của sinh viên. Nếu số báo danh có ít hơn 4 chữ số thì thêm (các) số “0” vào phía trước cho đủ 4 chữ số. Các trường hợp đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 bằng kết quả thi tuyển sinh ở các trường đại học, cao đẳng khác sẽ được ghi danh theo thứ tự vào cuối danh sách dự thi tuyển sinh nguyện vọng 1 và được đánh số báo danh quy ước tiếp nối để làm mã HSSV;

- Trường hợp hình thức tuyển sinh đầu vào là xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông và/hoặc xét tuyển theo kết quả thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc xét tuyển tự do, thì 4 ký tự số sau cùng “VVVV” là mã số đăng ký xét tuyển vào Trường của HSSV. Nếu mã số đăng ký xét tuyển có ít hơn 4 chữ số thì thêm (các) số “0” vào phía trước cho đủ 4 chữ số;

- Đối với trường hợp chuyển đến từ trường khác, HSSV sẽ được gán số báo danh dự thi quy ước hoặc mã số đăng ký xét tuyển quy ước bằng cách phiên ngang tương đương năm thi tuyển hoặc xét tuyển vào trường để ghi danh vào cuối danh sách dự tuyển tương ứng và đánh số tiếp nối theo thứ tự trong danh sách. Khi đó, số báo danh dự thi quy ước hoặc mã số đăng ký xét tuyển quy ước xác định được sẽ được sử dụng để điền vào 4 ký tự số sau cùng “VVVV”.

IV. Mã số lớp chuyên ngành

1. Lớp chuyên ngành là lớp HSSV được tổ chức theo từng ngành hoặc chuyên ngành dựa trên số lượng HSSV nhập học từng khóa học. Lớp chuyên ngành bao gồm các HSSV cùng ngành hoặc cùng chuyên ngành, theo học cùng một khóa học. Lớp chuyên ngành được thành lập, duy trì từ đầu khóa học cho đến khi các HSSV tốt nghiệp khóa học, ra trường. Lớp chuyên ngành là tổ chức lớp để duy trì các sinh hoạt đoàn thể, văn hóa, thể thao, thi đua, khen thưởng và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV. Đối với các khóa học đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì lớp chuyên ngành có thể không đồng thời là lớp học đối với tất cả các sinh viên trong lớp. Đối với các khóa học đào tạo theo niên chế thì lớp chuyên ngành đồng thời là lớp học đối với tất cả các sinh viên trong lớp;

2. Lớp chuyên ngành được ký hiệu bằng 7 ký tự XXYZZZU, trong đó 6 ký tự đầu được quy ước mã hoá như mục III trên đây. Ký tự thứ 7 là ký tự chữ cái la-tinh A, B, C, …, Z để phân biệt các lớp khi trong cùng một ngành của cùng một khóa học có số lượng lớn HSSV, phải phân thành nhiều lớp để thuận tiện cho việc tổ chức học tập và/hoặc sinh hoạt lớp.   

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các Quy định số 364/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 15/8/2008 và Quy định số 09/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 02/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng./.

Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT HP (để báo cáo);

- BGH;                                                                                                               

- Như Điều 3;                                                                                                    

- Toàn thể viên chức, nhà giáo (qua email);                                                         (Đã ký)

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐT, 20.

                                                                                                      TS. Đồng Tố Thanh

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu