• Kiến An, Hải Phòng
  • 10/05/2021
2019/07/24 8:15:57 AM

Hits: 143323

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có sứ mạng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý, công nghệ kỹ thuật và nông nghiệp, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng và một số tỉnh lân cận.

Author

dongtothanh@hpcc.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *