• Kiến An, Hải Phòng
  • 10/05/2021
2020/04/23 9:25:02 AM

Hits: 11687

THÔNG BÁO SỐ 05

Về việc học tập và làm việc từ ngày 23/4/2020

—————

Trong khi chờ chỉ thị, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo:

1. HSSV toàn trường tiếp tục nghỉ học đến hết Chủ nhật, ngày 26/4/2020. Kế hoạch học tập tiếp theo sẽ được thông báo sau.

2. Cán bộ, viên chức có vị trí việc làm theo giờ hành chính trở lại làm việc bình thường từ thứ Năm, ngày 23/4/2020.

3. Trưởng các khoa, trung tâm tổ chức cho cán bộ, nhà giáo sinh hoạt chuyên môn, trực hành chính văn phòng khoa, trung tâm.

4. Yêu cầu cán bộ, nhà giáo, người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nêu tại Mục IV Chương trình công tác số 158/CTr-CĐCĐHP-TCHC ngày 15/4/2020 của Nhà trường.

Author

dongtothanh@hpcc.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *