• Kiến An, Hải Phòng
  • 10/05/2021
2020/04/26 6:26:05 PM

Hits: 69311

THÔNG BÁO SỐ 06

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
từ thứ Năm, ngày 23/4/2020

(Kế hoạch số 162/KH-CĐCĐHP-TCHC ngày 23/4/2020 của Trường CĐ Cộng đồng HP)


I. Đối với học viên (HV), học sinh, sinh viên (HSSV)

Từ thứ Hai, ngày 27/4/2020, HV, HSSV toàn trường trở lại học tập theo Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019-2020, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu tại Mục III của Kế hoạch này.

II. Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động (sau đây viết tắt là “CBNG”)

Từ thứ Năm, ngày 23/4/2020, CBNG trở lại làm việc theo vị trí việc làm được phân công và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu tại Mục III của Kế hoạch này.

III. Việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nhà trường yêu cầu tất cả CBNG, HV, HSSV tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Trước khi đến Trường, cần lưu ý thực hiện:

– Không đến Trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế;

– Tự đo thân nhiệt bản thân trước khi đến Trường;

– Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho Nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn;

– Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đến Trường.

2. Khi đến Trường và trong thời gian ở Trường, cần lưu ý thực hiện:

– Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp và trong lớp học; người học chấp hành sự bố trí của giáo viên về chỗ ngồi trong lớp học để đảm bảo sự giãn cách tối thiểu theo quy định;

– Không dùng chung các đồ dùng cá nhân;

– Bỏ rác đúng nơi quy định;

– Kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có cán bộ, nhà giáo, học viên, học sinh, sinh viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

3. Kết thúc mỗi buổi học, buổi làm việc ở Trường, cần lưu ý:

– Đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi lớp và khi di chuyển trong khuôn viên Trường;

– Không tập trung quá 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

4. Xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 (nếu có) theo văn bản hướng dẫn của Nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể CBNG để triển khai thực hiện.

2. Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng CTHSSV thông báo Kế hoạch này đến giáo viên và các lớp HV, HSSV.

3. Phòng CTHSSV tổ chức kiểm tra thân nhiệt nhà giáo và HV, HSSV trước khi vào lớp học vào thời gian đầu giờ mỗi buổi học.

4. Trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phố biến cho CBNG trong đơn vị nội dung các Hướng dẫn số 02 và 03 của Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng về phòng, chống dịch bệnh do vi-rút COVID-19 gây ra, để CBNG biết cách chủ động giám sát, phòng, chống dịch bệnh do vi-rút COVID-19 gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng cũng như đồng nghiệp và người học ở Trường, đồng thời biết cách xác định các trường hợp về dịch bệnh tại đơn vị.

5. Phòng TCHC bố trí vật tư, phương tiện và chỉ đạo Tổ Bảo vệ:

– Hạn chế người không có phận sự, nhiệm vụ vào khuôn viên Nhà trường;

– Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác thực hiện việc rửa tay, khử trùng tại Phòng Bảo vệ, trước khi vào Trường;

– Không làm việc với người đến Trường không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

6. Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ Y tế, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 theo Kế hoạch này của Nhà trường.

7. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, cần báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời để xem xét, giải quyết./.

Author

dongtothanh@hpcc.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *