• Kiến An, Hải Phòng
  • 10/05/2021
2020/03/08 11:50:07 AM

Hits: 11003

THÔNG BÁO SỐ 01

Liên quan đến Dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra, Nhà trường thông báo:

1. HSSV toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020. Kế hoạch học tập tiếp theo sẽ được thông báo sau.

2. Cán bộ, viên chức có vị trí việc làm theo giờ hành chính làm việc bình thường; Trưởng các khoa, trung tâm tổ chức cho cán bộ, nhà giáo sinh hoạt chuyên môn, trực hành chính văn phòng khoa, trung tâm.

3. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức vệ sinh, khử trùng nơi làm việc, phòng học, phòng, xưởng thực hành và toàn bộ khuôn viên nhà trường.

4. Yêu cầu cán bộ, nhà giáo, người lao động:

– Thực hiện nội dung nêu tại các Điểm 2.3 và 2.4 Khoản 2 Mục II của Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế;

– Đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn với nước sạch và xà phòng theo quy trình được hướng dẫn tại tại Công văn số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế.

5. Phòng TCHC bố trí vật tư, phương tiện và chỉ đạo Tổ Bảo vệ:

– Hạn chế, không cho người không có phận sự, nhiệm vụ vào khuôn viên Nhà trường;

– Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tại Cơ sở 1 thực hiện việc rửa tay, khử trùng tại Phòng Bảo vệ, trước khi vào Trường; trường hợp khách không có khẩu trang thì hướng dẫn gặp đ/c Nguyệt, Tổ trưởng Tổ Y tế để nhận khẩu trang miễn phí.

6. Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ Y tế, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong Nhà trường.

Đề nghị các đ/c Trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt Thông báo này đến toàn thể CBVC để triển khai thực hiện.

Phòng Đào tạo thông báo đến giáo viên và các lớp HSSV về yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và kế hoạch học tập theo Thông báo này.

Ghi chú: Các Công văn số 914/BYT-MT và số 525/BYT-MT của Bộ Y tế; các Hướng dẫn số 02 và 03 của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh do vi-rút COVID-19 gây ra đã được gửi qua email đến toàn thể CBCV và có thể tải về từ website nhà trường./.

Author

dongtothanh@hpcc.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *